Arås Båthavn har 7 gjesteplasser. Gjester skal registrere seg hos båtvakten som kommer på kl. 20.00. Leie av gjesteplass koster kr. 150,- pr. døgn.

Båtutsettingsrampen er rett ved kommunebrygga. Den er åpen for alle mot et gebyr på kr. 50,- for ikke medlemmer. Viipses. Se info ved klubbhuset.

Utsettskaia vår er helt ny og tilbyr raskt og trygt utsett og opptak av båt. Kaia er også åpen for andre å benytte mot et gebyr som Viipses. Se info ved klubbhuset.

Arås Båthavn har 6 pirer med flytebrygger. 5 av pirene er for Båtforeningens medlemmer og den sjette (Steinbygga) er forbeholdt hyttefolket i skjærgården. Det er inne i mellom også tinglyste plasser fra gammelt av. Det er totalt med alt 349 båtplasser.

For å få plass i Arås må du være medlem i båtforeningen. Mer informasjon finner du under menypunktet Arås Båtforening.