Gjennomføring av båtvakt

Medlemmer, øyboere som omfattes av øyboeravtalen samt de som er tildelt leieplass (sommerplass) plikter å delta vederlagsfritt i vaktordning etter de vaktlistene som styret årlig setter opp før båtsesongens start. Disse vaktlistene skal følges gjennom hele sesongen, selv om enkelte etter søknad kan ha fått ny båtplass. 

Dersom et medlem har lagt ut sin båtplass til fremleie, og styret har funnet en leietaker, så slipper medlemmet å stille på vakt, da er det leietaker av fremleid båtplass som har ansvaret for å møte til oppsatt båtvakt.

Sesongen for vakt er fra 18. mai til 15. september.

Følgende er fritatt for vakt: styrets medlemmer, æresmedlemmer, pirsjefer, valgkomité samt et begrenset antall andre som, etter avtale med styret, utfører mer omfattende arbeid for båtforeningen 

Vakten starter kl. 20 00 og slutter kl. 24.00.

I tillegg til båtvakt, har Arås båtforening kameraovervåkning.

Det skal alltid være to på vakt. De som møter må være fylt 18 år. 

Medlem som blir forhindret i å ta sin vakt må selv skaffe stedfortreder eller bytte vakt med annet medlem. 

Den som ikke møter til oppsatt vakt blir belastet med et gebyr som fremgår av gjeldende betalingssatser. 

Vaktene plikter å holde regelmessig oppsyn med brygger, båter og landområde og melde fra til båteier eller styret ved uregelmessigheter. 

Dersom problematiske situasjoner oppstår skal vakter ikke gå i konfrontasjon, men trekke seg tilbake og ved behov tilkalle vaktselskapet eller alarmere politiet (112). 

Henvise gjesteplasser og kreve inn havneavgift mot kvittering.

Vakten skal notere oppmøte, avvik eller spesielle forhold i vaktprotokollen. 

Ellers plikter vaktene å følge veiledning, instruksjoner og informasjon som ligger i informasjonspermen for båtvakter, som ligger i vaktbua.