Når du ikke kan ta den oppsatte vakten du har fått tildelt

Medlem som er forhindret i å ta sin oppsatte vakt, må selv skaffe stedfortreder eller bytte vakt med annet medlem. Se vaktlisten.

De som møter til vakt må være fylt 18 år og ha tilknytning til Arås båtforening. 

Medlem som ikke møter til oppsatt vakt blir belastet med et gebyr som fremgår av gjeldende betalingssatser.

Hvis du ikke selv klarer å finne en stedfortreder, kan du ta kontakt med vår båtvaktansvarlig, så hjelper han deg med å finne en som kan ta vakten for deg!


Båtvaktansvarlig: 
Jan Ole Sørli, tlf. 98 67 09 94