Vaktlister

Vaktlistene skal være klare fra ca. 1. mai.

Vaktlister legges ut under «Dokumenter» i Havneweb.

Vaktlistene sendes også ut på e-post til alle medlemmer, leietakere og andre som er pliktig å gå vakt i Arås båthavn.

Vaktlistene blir også hengt opp i glassmonteret utenfor vaktbua.

Det settes opp vakter fom. 18. mai til og med 15. september. Det er derfor svært viktig at alle gjør seg kjent med vaktlistene så snart de er sendt ut.