En av oppgavene til PIR ansvarlige er å kontrollere at båtene som ligger på pirene er fortøyd slik vedtektene krever og at det er brukt godkjente strømkabler osv. PIR ansvarlige kan kontaktes vedrørende spørsmålene om PIRen du ligger på.

Per Ole Larsen

PIR ansvarlig PIR: 0

Mobil: 905 30 087 Mail: per-olel@online.no

 

Egil Nystuen

PIR ansvarlig PIR: 1 og Steinbrygga Mobil: 911 28 808 Mail: n_ikos@hotmail.com

Morten Jensen

PIR ansvarlig PIR: 2

Mobil: 913 57 870 Mail: mortenjensen1@live.no

Svein Ivar Fevang

PIR ansvarlig PIR: 3

Mobil: 911 19 389 Mail: sveinife@online.no

Arvid Bye Andersen

PIR ansvarlig PIR 4

Mobil: 915 11 494 Telefon: 33386459