Spyle-/vedlikeholds plasser

Spyleplass på arås

Arås båtforening har to spyle-/vedlikeholds plasser som leies ut ved behov. Disse er lokalisert ved utsettskaien.
Alle som ønsker det, kan leie spyle-/vedlikeholds plass hos oss.

Plassene er tilgjengelig som spyle- og vedlikeholds plass i sommersesongen (1. april til 30. september), og som vedlikeholds plass i vintersesongen (1. oktober til 31. mars). 

Plass 1 har underlag av støpt betong med 2 rister som avløp. 

Plass 2 har grusdekke. 

Plassene måler 5 x 15 m og kan ta båter opp til 50 fot. 

Plassene har 2 solide båtkrybber som skal benyttes. I tillegg er det treklosser som kan benyttes til å bygge opp under motorbåter. 

Pris for bruk av spyle-/vedlikeholds plass er i henhold til gjeldende betalingssatser.

Bruk av strøm og vann inngår i leieprisen.

Klikk her for gjeldende betalingssatser

Plassene disponeres fra kl. 12.00 den ene dagen til kl. 12.00 neste dag. 

Vilkår for leie av spyle-/vedlikeholds plass må aksepteres og følges.

Vilkår for leie

Når du leier spyle-/vedlikeholds plass i Arås båtforening, aksepterer og bekrefter du at:

 • Du leier, bruker og står på spyle-/vedlikeholds plassen på eget ansvar

 • Du påtar deg fullt ansvar for egen aktivitet ved bruk av spyle-/vedlikeholds plassen

 • Du som båteier er ansvarlig for eventuelle skader og/eller ødeleggelser som måtte oppstå ved bruk av spyle-/vedlikeholds plassen

 • Større avspylinger skal tas i trillebor og tippes i enden av parkeringen nærmest riksveg 309 (Berganveien).

 • Resten av mindre avspylinger spyles ned i ristene (der hvor det er det)

 • Spyle-/vedlikeholds plassen skal være ryddet og renspylt under og etter bruk

 • Sliping av bunnstoff skal foregå på en slik måte at hverken nærliggende båter på land og på vann, eller andre ting som er i nærheten, ikke tilgrises. Det skal dekkes til med presenning hvis det blåser.

 • Du booker normalt for maksimalt 4 dager av gangen

 • Dersom du trenger utvidet tid, booker du det i Havneweb

 • Dersom det viser seg at det allerede er andre som har booket den tiden du har behov for å utvide, så ta kontakt med Henrik Westby på mobil 905 82 363

 • Alle som booker spyle-/vedlikeholds plass må være forberedt på at tiden du har booket kan forskyve seg noe, grunnet vær og lav vannstand (seilbåter) og/eller svært dårlige forhold for båtpuss og herding.

 • Ta derfor kontakt med Henrik Westby på mobil 905 82 363 senest dagen før du har booket tid, slik at du vet om plassen er ledig, eller om du må vente noen dagerReservering og betaling 

Spyle-/vedlikeholds plassene våre er organisert som selvbetjening. Alle som ønsker å leie spyle-/vedlikeholds plass i Arås båtforening må booke/reservere, og forhåndsbetale, for plassen, via vårt styringssystem Havneweb. 

Normalt kan det bookes 4 dager av gangen. 

 

OBS!

Det tas forbehold om vær og lav vannstand (seilbåter). Det betyr at nestemann på bookinglisten må være innstilt på at opptak kan bli noen dager utsatt grunnet svært dårlige forhold for båtpuss og herding. 


Hvis du trenger hjelp for å kunne booke/reservere spyle-/vedlikeholds plass hos oss, klikk her for en veiledning.