Arås – et godt sted for alle

Arås båtforenings formål er å arbeide for fellesskapets interesser for ett godt og trygt liv i tilknytning til aktiviteter i og ved sjø i vårt eget nærområde. 

I dette inngår arbeidet for å ivareta ett godt båtliv i vårt nærområde, samt å fremme og samle båtlivets interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, herunder å:

  1. Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur

  2. Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern

  3. Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse

  4. Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.

  5. Virke for etableringen av og å forestå driften av fritidsbåthavner

 

Styret i Arås Båtforening jobber kontinuerlig for at Arås skal være et godt sted for alle og vi har stor fokus på sikkerhet 

Vi som har båt i vakre Arås er privilegerte. Vår beliggenhet er unik.

Styret er opptatt av at også de som ikke har båt og båtplass kan hygge seg på Arås brygge. 

Vi har derfor blant annet satt opp en badetrapp og sittebenk på kommunebrygga til benyttelse for alle badeglade.

Alle som ønsker det er velkomne til å kose seg på en av benkene utenfor vaktbua, så lenge oppholdet ikke er til sjenanse for andre.

Arås båtforening har også kajakker til utleie for alle (både medlemmer og ikke-medlemmer). 

For mer informasjon om kajakkutleien, se under menypunktet «Kajakkutleie» på denne hjemmesiden.

Styret oppfordrer alle som ferdes på Arås brygge til å ta hensyn til sine medmennesker og å opptre på en måte som gjør at din tilstedeværelse bidrar til at «Arås blir et godt sted for alle».