Nøkkel

Alle medlemmer i båtforeningen skal ha nøkkel for å sikre tilgjengelighet til vaktbua i  forbindelse med oppsatt vakt og lignende. Nøkkelen (merket K2) passer også til toaletter og  avfallscontainer. 

Ansvarlig for nøkkelutlevering, innkreving av nøkkeldepositum er: 

Tom-Ivar Kjølberg 

epost: tomkjoel@online.no 

telefon: 98 02 67 27. 

Depositum på en nøkkel er kr 450,- og betales via vippsnummer 109116 og deretter velge riktig kategori (Nøkkel) eller ved å benytte følgende QR kode: 

Nøkkel qr kode

Nøkler skal leveres tilbake ved overføring av medlemsskap eller opphør av medlemsskap.

Ved overføring av medlemsskap skal nytt medlem selv sørge for å få egen nøkkel. Depositum på nøkler tilbakebetales uten renter når nøkkel leveres tilbake. 

Ved oppsigelse medlemsskap, overføring av medlemsskp eller tap av leierett til båtplass, skal  nøkkelen leveres tilbake til styret og depositumet refunderes. 

Ved overføring av medlemsskap skal nytt medlem selv sørge for å få utdelt egen nøkkel. Depositum på nøkler tilbakebetales uten renter når nøkkel leveres tilbake.