Nøkkel

Alle medlemmer i båtforeningen skal ha nøkkel for å sikre tilgjengelighet til vaktbua i forbindelse med oppsatt vakt og lignende. Nøkkelen (merket K2) passer også til toaletter og avfallscontainer. 

Depositum på en nøkkel er iht. betalingssatser fastsatt av båtforeningens årsmøte, og betales via vippsnummer 109116 og deretter velge riktig kategori (Nøkkel).

Du kan også benytte følgende QR kode

Nøkkel qr kode

Leietakere til fremleieplass (sommerplass) kan få kjøpt nøkkel (mot et depositum), hvis de ønsker det, slik at de har nøkkel i leieperioden. 

Leietakere til fremleieplass (sommerplass) må imidlertid levere nøkkelen tilbake (og få tilbake sitt depositum) så snart som mulig etter 30. september. 

Nøkler skal leveres tilbake ved overføring av medlemsskap eller opphør av medlemsskap, og nytt medlem skal selv sørge for å få egen nøkkel.

Depositum på nøkler tilbakebetales uten renter når nøkkel leveres tilbake. 

Ved oppsigelse medlemsskap, overføring av medlemsskp eller tap av leierett til båtplass, skal nøkkelen leveres tilbake til styret og depositumet refunderes. 

 

Ansvarlig for nøkkelutlevering, innkreving av nøkkeldepositum er: 

Tom-Ivar Kjølberg 

epost: tomkjoel@online.no 

telefon: 98 02 67 27.