Medlemsansiennitet

Medlemsansiennitet regnes fra dato for innbetalt innskudd for leierett til båtplass.  

Dersom et medlem ikke skal benytte sin båtplass og setter båtplassen ut for sommerleie, vil  det ikke bli beregnet medlemsansiennitet for den perioden båtplassen er utleid til noen  andre som sommerplass.