Medlemsansiennitet

Medlemsansiennitet regnes fra dato for innbetalt innskudd for leierett til
båtplass.