Bruk av vann

Båtforeningen må betale for vannforbruket.  

Medlemmene anmodes derfor om å redusere vannforbruket mest mulig.  

Ved båtvask og lignende bør sprøytepistol benyttes.