Oppsigelse av leierett til båtplass (medlemskap)

Oppsigelse av leierett til båtplass (medlemskap) må meldes skriftlig til styret i Arås båtforening på skjema «Oppsigelse av leierett til båtplass (medlemskap).pdf». Ved fraflytting fra kommunen, må oppsigelsen gjøres senest den datoen du flytter ut av kommunen. Rett til benytte tildelt båtplass opphører fra dato for oppsigelse.

Det er kun et medlem, eller et medlems dokumenterte arvinger, som kan si opp leierett til båtplass (medlemskap) i Arås båtforening.

Dersom oppsigelsen er i forbindelse med et medlems dødsfall, skal det fremkomme i oppsigelsen. Nødvendig dokumentasjon i forhold til rett til å få utbetalt et avdød medlems innskudd, som f.eks. dokumentasjon på uskiftet bo, dokumentasjon på at vedkommende er enearving eller bekreftelse fra alle arvinger om hvem som skal få utbetalt innskuddet, skal legges ved oppsigelsen.

Medlemmer, eller medlemmers dokumenterte arvinger, som sier opp leierett til båtplass (medlemskap) i Arås båtforening, har rett til å få tilbakebetalt innbetalt innskudd. Innskudd som er innbetalt før 01.03.2006 refunderes av Færder kommune etter melding fra styret i Arås båtforening. Innskudd som er innbetalt etter 01.03.2006 refunderes av Arås båtforening. 

Utfylt skjema sendes på e-post til post@araas.no. Skriv «Oppsigelse av leierett til båtplass (medlemskap)» i emnefeltet. Medlemmet har rett til å benytte tildelt båtplass frem til dato for oppsigelse.

Klikk her for å se skjema for oppsigelse

Utlevert nøkkel skal tilbakeleveres ved oppsigelse. Nøkkel skal returneres til den i styret som har ansvar for nøkler. Se www.araas.no under fanen «Arås båtforening» og menyen «Kontakt». Innbetalt innskudd og ev. nøkkel-depositum tilbakebetales når nøkkel er tilbakelevert. Styret har fullmakt til å benytte innbetalt innskudd og/eller nøkkeldepositum til dekning av eventuelle ubetalte fordringer.