Oppsigelse av leierett til båtplass (medlemskap)

Det er kun et medlem, eller et medlems dokumenterte arvinger, som kan si opp leierett til båtplass (medlemskap) i Arås båtforening.

 

Oppsigelse av leierett til båtplass (medlemskap) må meldes skriftlig til styret i Arås båtforening på skjema:

 

«Oppsigelse av leierett til båtplass (medlemskap)»

 

Utfylt skjema sendes på e-post til post@araas.no. Skriv «Oppsigelse av leierett til båtplass (medlemskap)» i emnefeltet.

 

Medlemmer, eller medlemmers dokumenterte arvinger, som sier opp leierett til båtplass (medlemskap) i Arås båtforening, har rett til å få tilbakebetalt innbetalt innskudd. 

 

Innskudd som er innbetalt før 01.03.2006 refunderes av Færder kommune etter melding fra styret i Arås båtforening. Innskudd som er innbetalt etter 01.03.2006 refunderes av Arås båtforening. 

 

Ved oppsigelse av leierett til båtplass (medlemskap), skal nøkkel leveres tilbake til styret.

 

Styret har fullmakt til å benytte innbetalt innskudd og/eller eventuelt nøkkeldepositum til dekning av eventuelle ubetalte fordringer. 

 

Dersom oppsigelsen er i forbindelse med et medlems dødsfall, skal det fremkomme i oppsigelsen. Nødvendig dokumentasjon i forhold til rett til å få utbetalt et avdød medlems innskudd, som f.eks. dokumentasjon på uskiftet bo, dokumentasjon på at vedkommende er enearving eller bekreftelse fra alle arvinger om hvem som skal få utbetalt innskuddet, skal legges ved oppsigelsen.