Kranløft

Arås Båtforening har kran for løft opp til 3 tonn. Krana står på kommunebrygga og du kan kontakte en av de godkjente kranførerne hvis du vil løfte båten for å sjekke eller spyle og male.

Vi har også høytrykkspyler til utleie. Snakk med kranfører.

Gebyr for sent oppmøte.

Skjema for kranløft skal fylles ut av kunde og kranfører.

Faktura tilsendes i etterkant.

Priser er etter gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. Klikk her for gjeldende betalingssatser.

Godkjente kranførere:

  • Jan Holth 950 86 701
  • Jan-Ole Sørli 952 46 072
  • Freddy Borgersen 982 14 461
  • Børre Wilhelmsen 900 55 449
  • Rune Hübner 920 46 158
Kommunebrygga arås - kart