Sette deg på venteliste for vinteropplagsplass på land eller vinterplass på vann

Alle som ønsker vinterplass på vann Arås brygge må søke om plass ved å sette seg på venteliste i Havneweb. Dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer.

Sesongen for vinterplass på vann er beregnet i tidsrommet 1. oktober til 1. april.

Søknaden blir slettet fra vårt system når du har fått tildelt plass. Det betyr at du må søke om plass hvert år du ønsker vinterplass på land eller vann.

Hvis du er medlem og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinterplass på vann, klikk her. 

Medlemmene i Arås båtforening er berettiget fritt vinteropplagsplass på Arås brygge og de har også fortrinnsrett til vinteropplagsplass på land fremfor ikke-medlemmer.  

Sesongen for vinteropplag på land er i tidsrommet 15. september til 15.  mai.  

For ytterligere informasjon omkring vinteropplag på land, klikk her.

Medlemmene disponerer sine båtplasser hele året, men det er ikke alle plasser som egner  seg som vinterplass. 

Medlemmer som ønsker om å la båten ligge på vannet i tiden fra 1.  november – 1. april skal derfor sette seg på venteliste for vinterplasser for vann innen 1. oktober for anvisning av tryggest mulig båtplass. 

Sesongen for vinterplass på vann er beregnet i tidsrommet 1. oktober til 1. april.  

For ytterligere informasjon omkring vinterplasser på vann, klikk her

For kontakt med styret, klikk her.