Sette deg på venteliste for vinterplass på land eller vann

Medlemmer som ønsker vinteropplagsplass på land eller vinterplass på vann, må sette seg på venteliste for dette hvert år, i god tid før hver vintersesong. 

Ventelisten slettes pr. 1. mai hvert år, og hvis du ønsker å stå på venteliste for vinteropplagsplass på land for neste vintersesong, så må du sette deg på ventelisten etter 1. mai. 

SØKNADSFRIST 15. AUGUST

Dersom medlemmer skal nyte godt av sin fortrinnsrett, så må de søke innen fristen!

Plasser tildeles fom. 16. august og til alle plasser er fordelt.

Du søker på vinteropplagsplass på land ved å sette seg på ventelisten «Vinteropplag på land» i Havneweb. 

Mer informasjon finner du her: