Informasjon fra styret

Alle medlemmer, og andre Havneweb-brukere i Arås båtforening, har et selvstendig ansvar i forhold til å gjøre seg kjent med båtforeningens vedtekter og reglement, samt holde seg oppdatert i forhold til informasjon som styret sender ut.

Styrets rettigheter

  • Styret forbeholder seg rett til når som helst, og uten begrunnelse, å ta en båtplass tilbake mot tildeling av ny plass av tilsvarende størrelse.

  • Dersom medlem (leietaker) ikke flytter båten etter skriftlig varsel fra utleier, vil det bli gjort for medlemmets/leietakers regning med tillegg av et administrasjonsgebyr fastsatt av båtforeningens årsmøte.

  • Medlemmer med leierett som har folkeregistrert adresse utenfor kommunen eller som i mer enn ett – 1 år ikke har benyttet båtplassen, mister leieretten til båtplassen. Styret kan dispensere fra denne bestemmelse når særskilte grunner foreligger. Dette gjøres etter forutgående skriftlig søknad til styret.

  • Skulle offentlige inngrep, regulering, rettsavgjørelser, ekspropriasjon eller lignende forhindre utleier i å fortsette sin virksomhet, eller å oppfylle denne avtales bestemmelser, kan leietaker IKKE rette økonomiske eller andre krav mot utleier i den anledning.

Styrets informasjonskanaler

E-post og SMS

Styret benytter e-post og SMS i sin skriftlige kommunikasjon med medlemmer og brukere.

Fakturaer, kreditnotaer og purringer blir sendt ut elektronisk på e-post og all informasjon fra styret sendes ut via e-post og/eller SMS. 

Styret ber alle Havneweb brukere hos oss om å legge inn en e-post adresse og et mobilnummer, da dette er kanalen vi bruker for utsendelse av tilbud om båtplass, viktig informasjon mm.

Dersom du som Havneweb bruker ikke har registrert e-post adresse, og styret har behov for å sende ut informasjon, faktura e.l. til deg, vil du bli fakturert et gebyr for manuell forsendelse via post.

Prisen er etter gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. Klikk her for gjeldende betalingssatser

«Nytt fra Havna»

Styret skal legge ut aktuell informasjon og fortløpende nyhetssaker under menypunktene «Nytt fra Havna» i Havneweb.

Hjemmesiden

Arås båtforening har en hjemmeside, www.araas.no. Her legger styret ut nyheter og annen aktuell informasjon.

Hjemmesiden er også tenkt brukt som et oppslagsverk og en informasjonskanal ift. Arås båtforenings medlemmer, søkere til båtplass, vinteropplagsplass på land og vinterplass på vann samt andre besøkende til Arås brygge.

Facebook

Arås båtforening har en Facebook side som heter «Arås brygge». Her legger styret ut innlegg når det er noe styret ønsker å formidle via denne kanalen. 

Arås Nytt – nyhetsbrev

Styret sender ut et nyhetsbrev til alle medlemmer med ujevne mellomrom. Første nyhetsbrev ble sendt ut i juli 2023. Nedenfor vil du finne lenker til alle utsendte nyhetsbrev: 

Nyhetsbrev juli 2023