Utsettskai

Utsettskaien er en kai som kan benyttes for kranbiler som skal løfte større båter. Kaien ligger ved siden av vaktbua – mellom pir 2 og pir 3.

Kaien er åpen for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Ikke-medlemmer skal betale et gebyr for bruk av kaien.

Prisen er etter gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. Klikk her for gjeldende betalingssatser.

Dette gjøres på Vipps til vippsnummer 109116 og deretter velge vare/kategori (Utsett/opptak fra kai).

Du kan også benytte følgende QR kode:

 

Utsettskai arås - qr kode for betaling

Kart - utsettskaia arås