Dugnad

Alle medlemmer plikter å delta på dugnader ref. vedtektene § 12. Leietaker av fremleid båtplass er ansvarlig for å møte til dugnad. 

Fritatt for organiserte dugnader er: styrets medlemmer, pirsjefer, valgkomite og et begrenset antall andre, fastsatt av styret.  

Det legges opp til en hoveddugnad første uke i juni med medlemmer fra to pirer. En annen  hoveddugnad i september med medlemmer fra en annen pir.  

Øvrige dugnadsoppdrag gjennom andre tider av året utføres av medlemmer fra gjenstående  pirer.  

Rekkefølgen for når de ulike pirene innkalles rullerer fra år til år.  

Pirsjefene står for planlegging, innkalling og registrering av fremmøtet i samarbeid med  styret.  

Hvis oppsatte dugnader ikke passer for den enkelte kan det avtales et annet passende tidspunkt med respektiv pirsjef.  

Påminnelse om datoene for de to store dugnadene annonseres på www.arås.no, på  Havneweb «Nytt fra Havna» og gjennom vår facebookside Arås Brygge. Det kan også være  satt opp oppslag i havnen.  

Til øvrige dugnader gjennom året blir det enkelte medlem kontaktet direkte.  

Manglende oppmøte til dugnad innebærer et gebyr fastsatt av årsmøtet, ref. gjeldende betalingssatser. 

Dugnad i Arås båthavn
Dugnad i Arås båthavn 2022