Færder Nasjonalpark

Færder kommune ble offisiell nasjonalparkkommune i 2019. 

Færder Nasjonalpark kart

Færder kommune ble offisiell nasjonalparkkommune i 2019. 

Færder nasjonalpark er en nasjonalpark i Færder kommune i Vestfold, og omfatter 325 km² sjøareal og 15 km² landareal. 

Verneplanen for Færder nasjonalpark ble vedtatt av Kongen i statsråd 23. august 2013, og nasjonalparken ble offisielt åpnet 31. august 2013, som den 37. nasjonalparken på det norske fastlandet og den første i Vestfold.

En nasjonalparkkommune har områder som er vernet som nasjonalpark. Kommunen skal aktivt legge til rette for besøkende som vil oppleve nasjonalparkene og områdene rundt, samtidig som natur- og verneverdier blir tatt vare på. (kilde)

Arås båthavn ligger innenfor området som er definert som Færder nasjonalpark og er derfor et flott utfartspunkt for alle som ønsker seg ut i den fine skjærgården vi har rett utenfor båthavna.

I vår fantastiske skjærgård er det ca 200 øyer med stort og smått. 

På Arås er det parkeringsplasser og båtutsettingsrampe. Vi leier også ut kajakker. Se under fanen «Kajakkutleie» på denne hjemmesiden.

Det finnes også mulighet for å komme ut i skjærgården dersom du ikke har tilgang til båt eller ønsker å padle. Både Flybåten og Fjordtaxi kan da være et alternativ. Begge disse har anløp på Arås brygge.


NYTTIGE LENKER

Vestfoldguide.no

Bolærne

Fulehuk Fyr

https://www.fjordtaxi-faerder.no

https://flybaten.no