Valgkomiteen

Valgkomiteen er viktig i foreninger som Arås Båtforening. Ta kontakt med en av valgkomiteens medlemmer dersom du ha forslag til personer som bør velges inn i båtforeningens styre.

Morten Jensen

Valg komitens leder

Mobil: 913 57 870
Mail: mortenjensen1@live.no

Trond Elmer

Medlem valgkomiteen

Mobil: 46489599
Mail: trond.elmer@gmail.com

Per Ellefsen

Medlem valgkomiteen

Mobil: 97164407
Mail: per.ellefsen@gmail.com