Kajakkhotell

Arås båtforening har etablert et kajakkhotell med plass til 16 private kajakker.

Det er montert en enkel heis i hotellet, slik at det skal være enkelt å løfte kajakker på plass på de øverste plassene.

 

Kajakkhotellet er plassert ved kajakkutleien på oversiktsbilde nedenfor:

Alle (både medlemmer og ikke-medlemmer) som ønsker en plass til sin private kajakk på Arås brygge, kan søke om dette i Havneweb ved å gå til Min Side/Venteliste, velge ventelisten «Leieplass» og deretter huke av for «Kajakkhotell».  

Alle som takker ja til tilbud om en plass i vårt kajakkhotell aksepterer båtforeningens retningslinjer og betingelser for leie av plass i vårt kajakkhotell, og er forpliktet til å følge disse. 

Pris er iht. gjeldende betalingssatser.

 

Retningslinjer og betingelser

Følgende retningslinjer gjelder for leie av plass i vårt kajakkhotell:

 • De som leier plass i vårt kajakkhotell defineres som leietakere. Arås båtforening defineres som utleier.

 • Leietakere er ikke medlemmer i Arås båtforening og har ikke stemmerett i Arås båtforening.

 • Plassen kan disponeres hele året, og avtalen gjelder til den sies opp av enten leietaker eller utleier

 • Kajakkhotellet kan ikke tas i bruk før faktura for årlig leie er betalt

 • Det er kun tildelt plassnummer som kan benyttes 

 • Kajakker som ligger i vårt kajakkhotell, ligger på leietakers ansvar

 • Leietaker må selv føre jevnlig tilsyn med egen kajakk, slik at det ikke oppstår skader på båtforeningens eiendom, eller andres kajakker. 

 • Det er leietakers ansvar å sikre, og eventuelt forsikre kajakken, når den ligger i vårt kajakkhotell. Vi har ingen forsikring eller låser. Det er lov å sikre kajakken for tyveri ved å binde den fast med kjetting og lås, men da er det viktig å passe på at man ikke låser andre leietakeres kajakker inne.

 • Som leietaker har du ansvar for at plassen du leier ser presentabel ut. Eventuell beskyttelse som henges opp må være i orden og henge på plass, slik at båthavnen og miljøet ikke tilsmusses. Nummereringen av plassene skal ikke tildekkes.

 • Vær hensynsfull i forhold til andre kajakker som ligger i kajakkhotellet når du tar kajakken din tas ut og inn

 • Som leietaker med plass i vårt kajakkhotell, har du ansvar for at din kajakk ikke forvolder skade på personer eller gjenstander

 • Leietaker må selv føre jevnlig tilsyn med egen kajakk, slik at det ikke oppstår skader på båtforeningens eiendom, eller andres kajakker.

 • Årsavgift for plass i vårt kajakkhotell inkluderer kun tildelt plass, og ikke andre rettigheter, som f.eks. parkering av en bil på medlemsparkeringen

 • Leietakere med plass i vårt kajakkhotell henvises til å benytte vår «Gjesteparkering» for parkering av bil. Følg anvisning på skiltene i havna. 

 • Det er leietakers ansvar å sikre, og eventuelt forsikre kajakken, når den ligger i vårt kajakkhotell. Vi har ingen forsikring eller låser. Det er lov å sikre kajakken for tyveri ved å binde den fast med kjetting og lås, men da er det viktig å passe på at man ikke låser andre leietakeres kajakker inne.

 • Alle leietakere plikter å snarest rette opp eventuelle påtalte avvik fra styret

 • Som leietaker i Arås båtforening plikter du å sette seg godt inn i, og overholde gjeldende vedtekter og reglement, betalingsforpliktelser samt styrets anvisninger som gis direkte eller som blir annonsert via hjemmeside, oppslag i havnen mv.

 • Arås båtforenings gjeldende vedtekter og reglement finner du på www.araas.no under fanen «Arås båtforening»

 • Som leietaker i Arås båtforening får du tildelt en Havneweb bruker («Min side») og en log-in. Det er din plikt og ditt ansvar at du har registrert riktig brukerinformasjon på «Min side» i Havneweb. 

 • Informasjon fra styret sendes ut via epost og/eller SMS

 • Faktura på årlig avgift sendes ut så snart avtale er inngått, og gjelder for inneværende kalenderår uansett når på året avtalen inngås. Prisen er iht. gjeldende betalingssatser. 

 • Det gis ikke reduksjon i leien dersom avtalen inngås eller sies opp ila året

 • Årlig faktura for kajakkhotell sendes ut ila januar. 

 • Fakturaer blir sendt ut elektronisk via e-post, og du må derfor registrere en e-post adresse på «Min side» i Havneweb

 • Når du skal betale en faktura fra oss, oppfordrer styret til at du bruker kid-nummer eller vipps

 • Ved forsinket betaling anses disse retningslinjer og betingelser for misligholdt, og plassen disponeres umiddelbart av båtforeningen. Leietaker til plass hefter fortsatt for leien, i.h.t disse retningslinjer og betingelser, inntil plassen eventuelt er leiet ut til ny leietaker. 

 • Ved eventuell misligholdelse av avtalen hefter leietaker med et administrasjonsgebyr iht. gjeldende betalingssatser fastsatt av Arås båtforenings årsmøte
 •  
 •  

Klikk her for å se gjeldende betalingssatser.