Kajakkhotell

kajakkhotell arås

Arås båtforening har etablert et kajakkhotell med plass til 16 private kajakker.

 

Kajakkhotellet er plassert ved kajakkutleien på oversiktsbilde nedenfor:

kart over Arås båthavn

Alle som ønsker å legge sin private kajakk i vårt kajakkhotell, skal gjøre avtale med styret og betale en årlig avgift for leie av plassen. 

 

Forespørsel om plass i vårt kajakkhotell sendes på e-post til post@araas.no. Merk e-posten «Kajakkhotell».Retningslinjer og betingelser

Følgende retningslinjer gjelder for leie av plass i vårt kajakkhotell:

 • De som leier plass i vårt kajakkhotell defineres som leietakere

 • Leietakere er ikke medlemmer i Arås båtforening og har ikke stemmerett i Arås båtforening

 • Som leietaker i Arås båtforening får du tildelt en Havneweb bruker («Min side») og en log-in. Det er din plikt og ditt ansvar at du har registrert riktig brukerinformasjon på «Min side» i Havneweb. 

 • Som leietaker i Arås båtforening plikter du å sette deg inn i, og overholde det til enhver tid gjeldende vedtekter og reglement, betalingsforpliktelser samt styrets anvisninger som gis direkte eller som blir annonsert via hjemmesider, oppslag i båthavnen mv.

 • Arås båtforenings gjeldende vedtekter og reglement finner du på www.araas.no under fanen «Arås båtforening»

 • Faktura sendes ut så snart avtale er inngått, og gjelder for inneværende kalenderår

 • Årlig avgift faktureres uansett når på året avtalen inngås, og det gis ikke reduksjon i leien dersom avtalen sies opp ila året

 • Årlig faktura for kajakkhotell sendes ut ila januar. Prisen er iht. gjeldende betalingssatser. 
 •  
 • Fakturaer blir sendt ut elektronisk via e-post, og du må derfor registrere en e-post adresse på «Min side» i Havneweb

 • Annen informasjon fra styret sendes ut via epost og/eller SMS

 • Når du skal betale en faktura fra oss, oppfordrer styret til at du bruker kid-nummer eller vipps

 • Plassen kan disponeres hele året, og avtalen gjelder til den sies opp av enten leietaker eller utleier
 •  
 • Kajakkhotellet kan ikke tas i bruk før faktura for årlig leie er betalt

 • Bruk tildelt plassnummer

 • Kajakker som ligger i vårt kajakkhotell ligger på leietakers ansvar. Leietaker må selv føre jevnlig tilsyn med egen kajakk, slik at det ikke oppstår skader på båtforeningens eiendom, eller andres kajakker.

 • Vær hensynsfull i forhold til andre kajakker som ligger i kajakkhotellet når du tar kajakken din tas ut og inn

 • Det er leietakers ansvar å sikre, og eventuelt forsikre kajakken, når den ligger i vårt kajakkhotell. Vi har ingen forsikring eller låser. Det er lov å sikre kajakken for tyveri ved å binde den fast med kjetting og lås, men da er det viktig å passe på at man ikke låser andre leietakeres kajakker inne.
 •  
 • Leietakere til kajakkhotell henvises til å benytte vår «Gjesteparkering» for parkering av bil. Følg anvisning på skiltene i havna.

 • Ved forsinket betaling anses disse retningslinjer og betingelser for misligholdt, og plassen disponeres umiddelbart av båtforeningen. Leietaker til plass hefter fortsatt for leien, i.h.t disse retningslinjer og betingelser, inntil plassen eventuelt er leiet ut til ny leietaker.

 • Ved eventuell misligholdelse av avtalen hefter leietaker med et administrasjonsgebyr iht. gjeldende betalingssatser fastsatt av Arås båtforenings årsmøte

 

Klikk her for å se gjeldende betalingssatser.