Kajakkhotell

kajakkhotell arås

Arås båtforening har etablert et kajakkhotell med plass til 16 private kajakker.

 

Kajakkhotellet er plassert ved kajakkutleien på oversiktsbilde nedenfor:

kart over Arås båthavn

Alle som ønsker å legge sin private kajakk på vårt kajakkhotell, skal gjøre avtale med styret og betale en årlig avgift for leie av plassen. 

Retningslinjer og betingelser


Følgende retningslinjer gjelder for leie av plass på vårt kajakkhotell:

 

 • Bruk tildelt plassnummer
 • Kajakkhotellet kan ikke tas i bruk før faktura for årlig leie er betalt
 • Faktura sendes ut så snart avtalen er inngått, og gjelder for inneværende kalenderår
 • Årlig avgift faktureres uansett når på året avtalen inngås, og det gis ikke reduksjon i leien dersom avtalen sies opp ila året
 • Årlig faktura for kajakkhotell sendes ut ila april/mai. Prisen er iht. gjeldende betalingssatser
 • Plassen kan disponeres hele året, og avtalen gjelder til den sies opp av enten leietaker eller utleier
 • Vær hensynsfull i forhold til andre kajakker som ligger i kajakkhotellet når du tar kajakken din tas ut og inn
 • Det er leietakers ansvar og sikre, og eventuelt forsikre kajakken, når den ligger i vårt kajakkhotell. Vi har ingen forsikring eller låser. Det er lov å sikre kajakken for tyveri ved å binde den fast med kjetting og lås, men da er det viktig å passe på at man ikke låser andre leietakeres kajakker inne.
 • Ved forsinket betaling anses disse retningslinjer og betingelser for misligholdt, og plassen disponeres umiddelbart av båtforeningen. Leietaker til fremleieplass hefter fortsatt for leien, i.h.t disse retningslinjer og betingelser, inntil plassen eventuelt er leiet ut til ny leietaker.
 • Ved eventuell misligholdelse av avtalen hefter medlemmet med et administrasjonsgebyr iht. gjeldende betalingssatser fastsatt av Arås båtforenings årsmøte.
 • Leietakere er ikke medlemmer i Arås båtforening og har ikke stemmerett i Arås båtforening
 • Arås båtforenings gjeldende vedtekter og reglement finner du på www.araas.no under fanen «Arås båtforening».
 • Som leietaker i Arås båtforening plikter du å sette deg inn i, og overholde det til enhver tid gjeldende vedtekter og reglement, betalingsforpliktelser samt styrets anvisninger som gis direkte eller som blir annonsert via hjemmesider, oppslag i båthavnen mv.
 • Som leietaker i Arås båtforening får du tildelt en Havneweb bruker og en log-in. Det er din plikt og ditt ansvar at du har registrert riktig brukerinformasjon på «Min side» i Havneweb. OBS! Det er din folkeregistrerte adresse som skal legges inn.
 • Parker eventuell bil på parkeringen som er merket «Gjesteparkering» og følg anvisning på skiltene i havna.
 • Fakturaer blir sendt ut elektronisk via e-post
 • Annen informasjon fra styret sendes ut via epost og/eller SMS
 • Når du skal betale en faktura fra oss, oppfordrer styret på det sterkeste til at du bruker kid-nummer eller vipps.
 •  

 

Klikk her for å se gjeldende betalingssatser.

 

Hvis du ønsker plass på vårt kajakkhotell, send en e-post til styret på adressen post@araas.no. Merk e-posten «Kajakkhotell».