Parkering på Arås brygge

Parkering på Arås

 

Arås båtforening har en stor parkeringsplass. 

Om sommeren benyttes plassen til parkering av biler. Vi har da delt plassen inn i 3 soner.  En sone for MEDLEMMER, en sone for GJESTER og en sone for HYTTE-EIERE. Sesongen for bilparkering på plassen er beregnet til tidsrommet 1. juni til 1. september.  

Parkeringsplassen benyttes som opplagsplass for båter om vinteren. Sesongen for  vinteropplag på land er i tidsrommet 15. september til 15. mai.

 

Parkering for medlemmer 

Dette området er forbehold medlemmer av Arås båtforening.

 

Parkering for gjester 

Dette området er for gjester som besøker Arås brygge av forskjellige grunner. Du kan stå  maks 3 dager på denne plassen. Legg gjerne en lapp med kontaktinformasjon synlig i  frontruten dersom du står mer enn 1 dag. 

 

Parkering for hytte-eiere 

Dette området er forbeholdt de hytte-eierne som inngår som en del av den såkalte  øyboeravtalen av 02.04.2014, som er en avtale inngått av Arås båtforening, øyboerne og  Nøtterøy kommune. 

 

Vinteropplag på land 

Se under menyen «Båthavna» på denne hjemmesiden.