Parkering på Arås brygge

Arås båtforening disponerer et stort område som benyttes til parkering av biler i sommersesongen (1. juni – 1. september) og til opplag av båter i vintersesongen (15. september – 15. mai). 

Parkering av biler i sommersesongen skal være i henhold til oppsatte parkeringsanvisninger og båtforeningens parkeringsreglement. 

Alle priser er iht. gjeldende betalingssatser. Klikk her for å se satsene.

parkering arås båthavn 2024

 

Parkeringsreglement

 • Følg skilting i havna og styrets anvisning
 • Medlemmer og leietakere har rett til å parkere en bil av gangen på medlemsparkeringen i sommersesongen. Ved behov for parkering av flere biler, skal gjesteparkeringen benyttes og avgift betales.
 • Alle gjester og besøkende til Arås brygge som ønsker å parkere bil og/eller henger på vårt parkeringsområde i sommersesongen, skal benytte området regulert for offentlig parkering (parkering gjester)
 • Tilreisende som benytter seg av næringsdrivendes tilbud i havna, regnes som gjester til Arås brygge, og skal således benytte område regulert for offentlig parkering (parkering gjester).
 • Alle gjester og besøkende til Arås brygge skal betale en parkeringsavgift for parkering av bil og/eller henger. Avgiften er pr. døgn. Prisen er i henhold til gjeldende betalingssatser. Betaling gjøres via vipps-nummer 109116 – Arås båtforening. Legg gjerne en lapp med kontaktinformasjon synlig i frontruten dersom du står mer enn 1 dag.
 • Båthengere skal parkeres på avsatt plass (se oversiktskart). Dette gjelder både medlemmer, leietakere og gjester. Gjeldende avgift for parkering av henger skal betales. Det er ikke lov å parkere båthengere på medlemsparkeringen.
 • Parkering for av- og pålessing skal kun skje på området som er merket for dette, og da i maksimalt 5 minutter
 • Det er ikke tillatt å parkere bil langs adkomstveien ned til kommunebrygga
 • Alle som parkerer bil på Arås brygge henstilles til å utvise parkeringskultur og vise hensyn til andre, slik at det blir plass til flest mulig på parkeringsplassen
 • Parkering av biler i vinterhalvåret kan kun skje på områder som er utenfor oppmerket område for vinteropplagsplasser på land
 • Overtredelse av oppsatte parkeringsanvisninger og båtforeningens parkeringsreglement, kan medføre bøt legging og/eller borttauing

 

Parkering av biler i sommersesongen

Parkeringsplassen gjøres klar for sommersesongen (1. juni – 1. september) gjennom vårdugnaden.

I sommersesongen er parkeringsplassen delt inn i 2 soner.

 • Parkering for medlemmer
  Dette området er forbehold medlemmer og leietakere av leieplass (sommerplass/leieplass) i Arås båtforening.
 • Parkering for gjester
  Dette området regnes som offentlig parkering og er beregnet for gjester (allmenheten) til Arås brygge.

 

Alle som ikke er medlem, eller leietaker av leieplass (sommerplass/ fremleieplass) i Arås båtforening, betegnes som gjester i Arås båthavn. 

Tilreisende til havna, kunder av Fjordtaxi og Flybåten og hytte-eiere (beboere med tilholdssted på øyene) og som ikke er medlemmer i båtforeningen (med unntak av de som inngår i Øyboeravtalen), regnes som gjester i Arås båthavn. 

Gjester skal parkere på området som er markert for gjester på oversiktskartet. De skal betale en parkeringsavgift og de er pliktig til å følge styrets parkeringsanvisninger og båtforeningens parkeringsreglement. 

 

Merkede parkeringsplasser – et tilbud

Arås båtforening tilbyr både medlemmer og gjester å leie en merket parkeringsplass i sommersesongen. 

Det finnes et område som er avsatt for merkede parkeringsplasser på medlemsparkeringen. Disse plassene er forbeholdt medlemmer og andre som har rettigheter til en merket parkeringsplass her.

Det finnes også et område som er avsatt for merkede parkeringsplasser på gjesteparkeringen. Disse plassene kan leies av alle.

 

Søke om merket parkeringsplass

Alle kan søke om leie av merket parkeringsplass på Arås brygge.

Dette gjøres via Havneweb, ved å sette seg på ventelisten «Leieplass» og kategori «Merket parkeringsplass». 

Hvis du er ikke er medlem eller Havneweb-bruker i Arås båtforening og trenger veiledning på hvordan du skal sette deg på venteliste, klikk her.

Hvis du er medlem eller Havneweb-bruker i Arås båtforening og trenger veiledning på hvordan du skal sette deg på venteliste, klikk her.

Merkede parkeringsplasser tildeles som leieplasser pr. sommersesong, kun på merkede områder og inntil alle plasser er utleid. 

Sesongen defineres mellom vårdugnad og høstdugnad, fordi det er da parkeringsplassene blir klargjort for bilparkering eller omgjort til opplagsplass, og navneskilt blir hengt opp og tatt ned.

Alle som takker ja til tilbud om en merket parkeringsplass blir leietakere i Arås båtforening i leiesesongen. Båtforeningens vilkår for leie av merkede parkeringsplasser må aksepteres, og som leietaker er man forpliktet til å følge båtforeningens vedtekter og reglement.

Navneskilt lages av båtforeningen, men betales av leietaker. Navneskilt settes opp og ta ned av båtforeningen, og det er båtforeningen som oppbevarer navneskiltene.  

 

Retningslinjer og betingelser for leie av merket parkeringsplass

 • Avtale om leie av merket parkeringsplass skal inngås. Den som leier plassen er leietaker, båtforeningen er utleier
 • Disponering av parkeringsplass gjelder kun i sommersesong, men avtalen varer til den sies opp
 • Faktura for leie sendes ut i april/mai eller så snart avtalen er inngått
 • Leietaker blir tildelt en nummerert plass, og det er kun denne plassen som kan benyttes
 • Alle som leier merket parkeringsplass på Arås brygge må ha navneskilt på parkeringsplassen
 • Det er utleier som bestemmer layout på skiltene og bestiller dem
 • Det skal kun navneskilt som er bestilt gjennom utleier som skal benyttes
 • Leietaker betaler for å få laget skilt (pris iht. gjeldende betalingssatser). Utleier fakturerer leietaker for dette
 • Det er kun etternavnet til den som er registrert som leietaker av den merkede parkeringsplassen som skal stå på skiltet
 • Utleier henger opp navneskilt under vårdugnaden, og fjerner disse under høstdugnaden
 • Skilt blir ikke hengt opp, og plassen kan ikke benyttes, før faktura for leie for inneværende sommersesong er betalt
 • Skilter til merkede parkeringsplasser oppbevares av styret
 • Leietaker har ikke lov å flytte på skilt som er hengt opp
 • Leietakere er ikke medlemmer i Arås båtforening og har ikke stemmerett i Arås båtforening, men er pliktig å sette seg inn i, og overholde det til enhver tid gjeldende vedtekter og reglement, betalingsforpliktelser samt styrets anvisninger som gis direkte eller som blir annonsert via hjemmesider, oppslag i båthavnen mv.
 • Som leietaker i Arås båtforening får du tildelt en Havneweb bruker og en log-in. Det er din plikt og ditt ansvar at du har registrert riktig brukerinformasjon på «Min side» i Havneweb. OBS! Det er din folkeregistrerte adresse som skal legges inn.
 • Informasjon fra styret sendes ut via epost og/eller SMS
 • Når du skal betale en faktura fra oss, oppfordrer styret på det sterkeste til at du bruker kid-nummer eller vipps, slik at din innbetaling registreres automatisk og umiddelbart.
 • Utleier er ikke ansvarlig for eventuelle feilparkeringer
 • Ved forsinket betaling anses disse retningslinjer og betingelser for misligholdt, og parkeringsplassen disponeres umiddelbart av båtforeningen. Leietaker til fremleieplass hefter fortsatt for leien, i.h.t disse retningslinjer og betingelser, inntil parkeringsplassen eventuelt er leiet ut til ny leietaker.
 • Ved eventuell misligholdelse av avtalen hefter medlemmet med et administrasjonsgebyr iht. gjeldende betalingssatser fastsatt av Arås båtforenings årsmøte.

 

Parkering av hengere

Det er avsatt eget område til korttidsparkering av båthengere, dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer. 

Parkering av hengere tillates i max tre døgn (i sommersesongen), og avgift skal betales. Det er ikke lov å parkere hengere på medlemsparkeringen. 

 

Parkeringskultur

Når sommeren kommer, øker antall biler på parkeringsplassen på Arås brygge. 

For å sikre at alle som har behov for det, får parkert sin bil på Arås brygge, henstiller styret til at alle – både medlemmer og gjester – om å parkere så nøkternt og hensynsfullt som mulig.  

Det vil si: ·    

 • Sørg for å parkere så tett som praktisk mulig til nabobilen
 • Familier oppfordres til å kun ha en bil på parkeringen

Følg ellers styrets anvisninger og skilter på området.