PIR-Ansvarlige

En av oppgavene til PIR ansvarlige er å kontrollere at båtene som ligger på pirene er fortøyd slik vedtektene krever og at det er brukt godkjente strømkabler osv. PIR ansvarlige kan kontaktes vedrørende spørsmålene om PIRen du ligger på.

 

Per Ole Larsen

Ansvarlig PIR: 0

Mobil: 905 30 087

Mail: per-olel@online.no

Egil Nystuen

Pir: 1 og Steinbrygga

Mobil: 911 28 808
Mail: n_ikos@hotmail.com

Morten Jensen

Ansvarlig Pir: 2

Mobil: 913 57 870

Mail: mortenjensen1@live.no

Finn Melgaard

Ansvarlig pir: 3

Telefon: 33387781

Mobil: 98011366

Mail: tone_melgaard@hotmail.com

Arvid Bye Andersen

Ansvarlig Pir: 4

Mobil: 915 11 494

Telefon: 33386459

E-post: bittibye123@gmail.com