Vinterplass på vann

Sesongen for vinterplass på vann er i tidsrommet fra 1. november til 1. april. Tildelt plass kan benyttes innenfor dette tidsrommet.

Alle som ønsker vinterplass på vann på Arås brygge, dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer, må søke om plass hvert år. 

Ventelisten slettes pr. 1. mai hvert år, og hvis du ønsker å stå på venteliste for vinterplass på vann for neste vintersesong, så må du sette deg på ventelisten etter 1. mai. 

 

SØKNADSFRIST 15. AUGUST.

Dersom medlemmer skal nyte godt av sin fortrinnsrett, så må de søke innen fristen!

Tildeling av plasser skjer fom. 16. august og til alle plasser er fordelt.

 

Medlemmene i Arås båtforening disponerer i prinsippet sin båtplass hele året, men det er ikke alle båtplasser som egner seg som vinterplasser. Derfor skal medlemmer, som ønsker å la båten ligge på vannet fra 1. november til 1. april, sette seg på venteliste for vinterplass på vann, slik at de kan få anvist en tryggest mulig plass for vinteren. 

 

De som ikke er medlem i Arås båtforening, og får tildelt vinterplass på vann på Arås brygge, skal betale leie for vinterplassen forskuddsvis. 

 

Leien er beregnet ut fra størrelsen på vinterplassen og blir fakturert når tilbud om plass er akseptert. 

 

Prisen er etter gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. Klikk her for gjeldende betalingssatser.

 

Vinterplassen kan ikke benyttes utenfor sesongen for vinterplass på vann og ikke før eventuell faktura er betalt.

 

 

Sette seg på venteliste

Arås båtforening benytter styringsprogrammet Havneweb til administrasjon av båthavnen, og det er her du kan sette deg på venteliste.

 

Hvis du er medlem, eller hvis du allerede har en Havneweb-bruker hos oss, og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinterplass på vann, klikk her. 

 

Hvis du ikke er medlem og ikke har en Havneweb-bruker hos oss, og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinterplass på vann, klikk her.

 

 

Tildeling av vinterplass på vann

Alle som blir tildelt vinterplass på vann i Arås båthavn, får et skriftlig tilbud (via SMS og/eller e-post) om plass. 

 

I e-posten som blir sendt ut ligger det ved et dokument med retningslinjer og betingelser for vinterplass på vann i Arås båthavn.

 

Ved å akseptere tilbudet om tildelt plass, aksepterer du også våre retningslinjer og betingelser for vinterplass på vann.

 

Når tilbudet er akseptert, får de som ikke er medlemmer i Arås båtforening tilsendt en faktura på leie av plassen samt et administrasjonsgebyr. 

 

Prisen er etter gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. Klikk her for gjeldende betalingssatser.

 

Faktura forfaller til betaling ved sesongstart.

 

Ved forsinket betaling anses avtalen for misligholdt, og plassen disponeres av Arås båtforening umiddelbart. 

 

Leietaker hefter fortsatt for leien, i.h.t våre retningslinjer og betingelser, inntil plassen eventuelt er leiet ut til ny leietaker. 

 

Ved eventuell misligholdelse av avtalen hefter leietaker med et administrasjonsgebyr iht. betalingssatser fastsatt av årsmøte.

 

ANSVARLIG – VINTERPLASS PÅ VANN OG STRØMAVTALER

Terje Kaltvedt 

Mob: 90 87 12 21 

E-post: terje-ka@online.no