Opplag på vannet

Pris for ikke-medlemmer: kr 2100,- 

Medlemmer som ønsker å la båten ligge på vannet i tiden fra 1. Nov – 1. April skal melde seg til styret innen 1. oktober for anvisning av tryggest mulig båtplass. 

Ved behov for strøm, skal det brukes strømmåler utdelt av styret. 

Båtforeningen tilbyr også vinterplass på vannet for ikke-medlemmer. Pris kr 2100,- 

Forøvrig gjelder følgende: 

Ved spørsmål, kontakt: 

Terje Kaltvedt
Mob: 90871221
E-post: terje-ka@online.no