Sikkerhet i båthavna

Alle som ferdes på Arås brygge har et personlig ansvar å opptre på en slik måte i båthavnen at krav etter HMS- lovgivningen ikke brytes. Forhold som kan medføre skade eller brudd på nevnte lovgivning skal straks rapporteres til styret. 

Dersom du observerer noe som er ødelagt og kan medføre fare, ber vi om at styret varsles umiddelbart. 

Det kan være forbundet med fare å ferdes på ute bryggeanlegget. Fall i sjøen kan i verste fall få fatale følger. 

Du som ferdes på Arås brygge oppfordres til å ta hensyn til egen sikkerhet og bruke redningsvest hvis det er dårlig vær når du går ut på bryggene. 

Arås båtforening har plassert redningsleidere på bryggeanlegget i tillegg til hjertestarter utenfor vaktbua og førstehjelpsskrin inne i vaktbua. 

Ved ulykke med fall i sjø eller en akutt medisinsk situasjon, skal det settes igang nødvendig førstehjelp umiddelbart samtidig som nødalarmeringssentral 113 varsles, deretter skal styrets leder orienteres om oppstått situasjon.

 

113 – NORGES OFFENTLIGE NETTSTED FOR FØRSTEHJELP 

Førstehjelp er kjempeviktig og kan i mange tilfeller redde liv. De fleste som gir førstehjelp gir hjelp til en de kjenner. 

 Husk, nøl aldri med å ringe 113. 

Her finner du informasjon og oversikt over alt innen livreddende førstehjelp.:  https://www.113.no 

 

NORSK LUFTAMBULANSES “HJELP – 113 APP” 

For tilgang til Norsk Luftambulanse «Hjelp – 113 appen» klikk her:  

https://norskluftambulanse.no/hjelp113/ 

 

STYRETS LEDER

Svein Børre Wilhelmsen

Mob: 900 55 449

E-post: borre@abt.no

 

Brann 

Etter brannlovgivningen har enhver plikt til å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.  

Ved brann i båt som ligger i bryggeanlegget plikter alle tilstedeværende straks å underrette  og hjelpe de som er utsatt for fare og varsle nødalarmeringssentral (110). 

Det samme gjelder  ved overhengende fare for en slik hendelse. 

 

Generelle huskeregler for alle båteiere  

 • monter røykvarsler i båter som benyttes til overnatting  

 • Søl ikke bensin eller olje 

 • Gassanlegg, koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av  fagfolk
    
 • Installer eventuelt gassvarsler  

 • Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte

 • Elektriske apparater for innendørs bruk må ikke brukes utendørs

 • Sjekk det elektriske anlegget

 • Pass særlig på at ledninger ikke er skadet
   
 • Kabel for tilkobling til båthavnens strømforsyning skal være beregnet på utendørs bruk  (gummikabel) og være uten skader

 • Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring

 • Ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten

 • Vær oppmerksom på lekkasjer

 • Stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller olje

 • Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet

 • Ikke lag mat i båten på grill med grillkull  

 • Vurder brannsikkerheten i gjestehavner og hjemmehavn 

 

PROFESJONELL HJELP VED BRANN ELLER ULYKKE

Sør-Øst 110 IKS skal ivareta innbyggernes behov for profesjonell hjelp ved brann, ulykker,  akutt forurensing og andre kriser gjennom et regionalt samarbeid med brannvesen og andre  nødetater. 

Ring 110 ved tidskritiske henvendelser ved brann eller ulykke.

Benytt service nr. 33 31 41 10 til andre ikke tidskritiske henvendelser. 

For mer informasjon om Sør-Øst 110 IKS, klikk her: https://sorost110.no