Bruk av strøm

For å få en forståelse for hva det innebærer å ha landstrøm tilkoblet båten så anbefaler styret å lese gjennom følgende dokument «Strøm i båt og i båthavn». 

Det er forbudt å benytte elektriske installasjoner som medfører unormal fare for helse- miljø  og sikkerhet.  

Midlertidig benyttede ledninger skal legges ut på en måte som ikke er til skade eller hinder  for personer som ferdes på båtforeningens område.  

Styret har rutiner som sikrer at kvalifisert elektriker årlig kontrollerer båtforeningens  elektriske installasjoner for jordfeil osv. 

Lovlig bruk av strøm til båter på vannet i sommersesongen  

  • Sporadisk forbruk til lading, rengjøring og servicearbeid er greit. (Inngår i den årlige  leieavgiften)  
  • Tilkobling av strøm over lang tid til lading (mer enn tre dager i strekk bør unngås)  Kabel skal være godkjent for maritimt miljø. Max lengde 25 m  
  • Kabeltverrsnitt minimum 1,5 kvadrat  
  • Lader skal være dobbeltisolert  

Lovlig bruk av strøm på land på båter som ligger på vinteropplagsplass på land

  • Strøm for lading eller arbeid ombord skal kun foregå om dagen og med båteier til  stede. 
  • Det er kun lov å bruke godkjent kabel (3 x 2,5 mm2)..  
  • Enhver form for kontinuerlig oppvarming ombord er ikke tillatt.  
  • Når strøm ikke benyttes, skal kabelen kobles fra i koblingsskapet og kabelen skal  kveiles opp og oppbevares i båten. Kabler som ligger på bakken over tid vil bli fjernet.  Kabler skal være godkjent gummikabel av typen H07RN-F eller lignende. Alt elektrisk  utstyr skal være jordet.  
  • Kostnaden for lovlig bruk av strøm på land for båter som ligger på vinteropplagsplass  på land er inkludert i prisen for vinteropplagsplassen 

Lovlig bruk av strøm til båter som ligger på vannet i vintersesongen  

Ønsker du permanent strøm til båten kan du låne strømmåler og inngå strømavtale med  båtforeningen. Dette gjøres med den i styret som er ansvarlig for vinterplasser på vann. 

ANSVARLIG – VINTERPLASS PÅ VANN: 

Terje Kaltvedt 

Mob: 90 87 12 21 

E-post: terje-ka@online.no

Godkjent Strømmåler arås båthavn
Godkjent strømmåler