Bruk av strøm

For styret er det viktig at alle som bruker strøm i båthavna vår har en forståelse for hva det innebærer å ha landstrøm tilkoblet båten. I den sammenhengen foreslår styret alle å lese gjennom dokumentet «Strøm i båt og i båthavn»

Det er forbudt å benytte elektriske installasjoner som medfører unormal fare for helse- miljø og sikkerhet.  

Midlertidig benyttede ledninger skal legges ut på en måte som ikke er til skade eller hinder for personer som ferdes på båtforeningens område.  

 

Forbruk av strøm til båter på vannet i sommersesongen  

 • Kortvarig (under 3 dager) forbruk av strøm til lading, rengjøring og servicearbeid inngår i den årlige leieavgiften for båtplassen.
 • Tilkobling av strøm i mer enn tre dager i strekk regnes som bruk av strøm over lengere tid og krever strømavtale og bruk av strømmåler. 
 • Strømmåler må brukeren selv kjøpe dersom båtforeningens styre gir beskjed om det.
 • Det er kun tillatt å bruke den type strømmåler som båtforeningen har godkjent
 • Alle målere skal ligge utenfor båten, slik at det er mulig å foreta kontroll av strømforbruket (lese av målere)
 • Godkjent kabel, skal være maks lengde 25 m, kabeltversnitt minimum 1,5 kvadrat.
 • Lader skal være dobbeltisolert
 • Skjøtekontakter er ikke tillatt
 • Det anbefales bruk av Zink-saver, men helst skilletrafo for å unngå galvanisk og elektrolytisk tæring på båtene.


Lovlig bruk av strøm på land på båter som ligger på vinteropplagsplass på land

 • Strøm for lading eller arbeid ombord skal kun foregå om dagen og med båteier til  stede 
 • Det er kun lov å bruke godkjent kabel (3 x 2,5 mm2)
 • Enhver form for kontinuerlig oppvarming ombord er ikke tillatt 
 • Når strøm ikke benyttes, skal kabelen kobles fra i koblingsskapet og kabelen skal  kveiles opp og oppbevares i båten. 
 • Kabler som ligger på bakken over tid vil bli fjernet
 • Kabler skal være godkjent gummikabel av typen H07RN-F eller lignende.
 • Alt elektrisk  utstyr skal være jordet
 • Kostnaden for lovlig bruk av strøm på land for båter som ligger på vinteropplagsplass  på land er inkludert i prisen for vinteropplagsplassen Lovlig bruk av strøm til båter som ligger på vannet i vintersesongen  

Ønsker du permanent strøm til båten må du bruke strømmåler og inngå strømavtale med  båtforeningen. 

Dette gjøres med den i styret som er ansvarlig for strømavtaler. 

Godkjent Strømmåler arås båthavn
Godkjent strømmåler

ANSVARLIG – STRØMAVTALER: 

Terje Kaltvedt 

Mob: 90 87 12 21 

E-post: terje-ka@online.no