Om Arås Båtforening

Det er et veldig godt og aktivt miljø i båtforeningen. Det legges ned mye arbeid av styre og en aktiv dugnadsgjeng som fortjener å bli satt pris på med en årlig fest på terrassen.

Om Arås Båtforening

Arås båtforening ble stiftet 23. mai 1956 som medlemsorganisasjon i den kommunale båthavnen i Arås.

Båtforeningen er registrert i Brønnøysund med org.nr 976 506 391. Vår adresse er Arås Brygge 8, 3138 Skallestad. 

Arås båtforening har ca. 300 medlemmer/båtplasser.

Drift av båtforeningen

Foreningen driftes av styret, som arbeider på frivillig basis. Båtforeningen har ingen ansatte. I tillegg til styret, har båtforeningen en pir-ansvarlig for hver pir i havnen, samt en valgkomité som også arbeider på frivillig basis. 

Nøtterøy kommune vedtok den 21.12.05 å overdra driftsansvaret for de kommunale båthavnene til de enkelte båtforeningene.

Hovedavtale mellom NK og båtforeningene trådte i kraft 01.03 06. Revidert hovedavtale mellom Nøtterøy kommune og småbåtforeningene Teie, Knarberg, Arås, Buerstad, Kjøpmannskjær, Tenvik og Hella trådte i kraft 15.05.2017.

Fellesvedtektene ble revidert 29.01.15 av Fellesrådet for båtforeningene på Nøtterøy og Tjøme å oppfylle Lotteri- og Stiftelsestilsynets (LOTTSTIFT) betingelser i forvaltningen av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

Prinsippet er at ingen i foreningen eier noe – det er foreningen som skal eie alle foreningens eiendeler.

Ingen skal kunne ta ut utbytte av hverken båtplass, innskudd eller framleie av plassen. Det vil si at foreningen må tildele og forvalte all utleie og framleie av båtplasser. Foreningen kan ta innskudd (som rentefritt lån til foreningen).

KNBF Medlemskap

Arås Båtforening har et foreningsmedlemskap i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Dette medlemskapet gir båtforeningen tilgang til alle foreningsfordeler. Båtforeningens medlemmer må tegne et personlig medlemskap hos KNBF hvis de ønsker tilgang til deres medlemsfordeler. 

Havneweb

Båthavna benytter Havneweb styringssystem. Alle medlemmer har tilgang til Havneweb, der finnes vedtektene, dokumenter og styresaker. Innlogging til Havneweb finner du nederst på siden.

Tinglyste plasser

I båthavna er det 12 tinglyste plasser for Øyboere med rett til båtplass. De er ikke medlem i båtforeningen og har ikke stemmerett. Jf. avtale mellom Arås båtforening og «Øyboerne»

9 Eiendommer har tinglyst rett til båtplass. Disse har stemmerett og er tillagt faste plikter og rettigheter. 

I tillegg er det 2 personlige medlemskap med unntak av boplikt. Disse har stemmerett og er tillagt fastsatte plikter og rettigheter.