Om Arås Båtforening

Velkommen til arås

Det er et veldig godt og aktivt miljø i båtforeningen vår. Det legges ned mye arbeid av styret og vi har en aktiv dugnadsgjeng som fortjener å bli satt pris på. I tillegg arrangeres det 2 dugnader i året hvor medlemmer og leietakere blir kalt inn til en innsats for foreningen.

Om Arås Båtforening

Arås båtforening ble stiftet 23. mai 1956 som medlemsorganisasjon i den kommunale båthavnen i Arås.
Båtforeningen er registrert i Brønnøysund med org.nr 976 506 391.
Vår adresse er Arås Brygge 8, 3138 Skallestad.

Arås båtforening har ca. 300 medlemmer/båtplasser.

Drift av båtforeningen

Foreningen driftes av et styre, som arbeider på frivillig basis.

Båtforeningen har ingen ansatte.

I tillegg til styret, har båtforeningen en pir-ansvarlig for hver pir i havnen, samt en valgkomité som også arbeider på frivillig basis.

Nøtterøy kommune vedtok den 21.12.2005 å overdra driftsansvaret for de kommunale båthavnene til de enkelte båtforeningene.

Hovedavtale mellom Nøtterøy Kommune og båtforeningene trådte i kraft 01.03.2006. Revidert hovedavtale mellom Nøtterøy kommune og småbåtforeningene Teie, Knarberg, Arås, Buerstad, Kjøpmannskjær, Tenvik og Hella trådte i kraft 15.05.2017.

Fellesvedtekter ble revidert 29.01.2015 av Fellesrådet for båtforeningene på Nøtterøy og Tjøme.

Prinsippet er at ingen i foreningen eier noe – det er foreningen som skal eie alle foreningens eiendeler.

Ingen skal kunne ta ut utbytte av hverken båtplass, innskudd eller framleie av plassen.

Det vil si at foreningen må tildele og forvalte all utleie og framleie av båtplasser.

Foreningen kan ta innskudd (som rentefritt lån til foreningen).

KNBF Medlemskap

Arås Båtforening har et foreningsmedlemskap i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Dette medlemskapet gir båtforeningen tilgang til alle foreningsfordeler.

Båtforeningens medlemmer må tegne et personlig medlemskap hos KNBF hvis de ønsker tilgang til deres medlemsfordeler.

Havneweb

Båthavna benytter Havneweb styringssystem.

Alle medlemmer, og godkjente søkere, har tilgang til Havneweb via «Min side».

Innlogging til Havneweb finner du nederst på siden.

Hjemmeside og Facebook side

Arås båtforening har hjemmesiden www.araas.no og Facebook siden «Arås brygge».

Her legger styret ut nyttig informasjon med ujevne mellomrom.

Tinglyste plasser

Det finnes 21 eiendommer med tinglyst rett til båtplass i Arås båthavn. Hvem dette er står i båtforeningens vedtekter §10 Definisjoner. 

Velkommen til Arås brygge

Arås båtforenings formål er å arbeide for fellesskapets interesser for ett godt og trygt liv i tilknytning til aktiviteter i og ved sjø i vårt eget nærområde. 

Styret i Arås Båtforening jobber kontinuerlig for at Arås skal være et godt sted for alle (både besøkende og medlemmer) og vi har stort fokus på sikkerhet 

Arås brygge har en unik beliggenhet og alle er velkomne til oss. 

Vi har satt opp badetrapp på kommunebryggen, og vi har satt opp bord og benker flere steder på området.

Alle som ønsker det, er velkommen til oss. Vi har både utsettsrampe for opptak og utsett av båter på henger, vi har en utsettskai som kan benyttes av kranbiler for opptak og utsett av større båter. Båtforeningen har også en kran for løfting av båter og vi har en spyleplass for båter. 

I tillegg har vi gjesteparkering for biler, kajakkutleie, kajakkhotell og gjestehavn.

Styret oppfordrer alle som ferdes på Arås brygge til å ta hensyn til sine medmennesker og å opptre på en måte som gjør at din tilstedeværelse bidrar til at «Arås blir et godt sted for alle».