Om Arås Båtforening

Det er et veldig godt og aktivt miljø i båtforeningen. Det legges ned mye arbeid av styre og en aktiv dugnadsgjeng som fortjener å bli satt pris på med en årlig fest på terrassen.

Arås båtforening ble stiftet 23. mai 1956 som medlemsorganisasjon i den kommunale båthavnen i Arås.

Arås båtforening har ca. 300 medlemmer/båtplasser.

Nøtterøy kommune vedtok den 21.12.05 å overdra driftsansvaret for de kommunale båthavnene til de enkelte båtforeningene.

Hovedavtale mellom NK og båtforeningene trådte i kraft 01.03 06. Revidert hovedavtale mellom Nøtterøy kommune og småbåtforeningene Teie, Knarberg, Arås, Buerstad, Kjøpmannskjær, Tenvik og Hella trådte i kraft 15.05.2017.

Fellesvedtektene ble revidert 29.01.15 av Fellesrådet for båtforeningene på Nøtterøy og Tjøme å oppfylle Lotteri- og Stiftelsestilsynets (LOTTSTIFT) betingelser i forvaltningen av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

Prinsippet er at ingen i foreningen eier noe – det er foreningen som skal eie alle foreningens eiendeler.

Ingen skal kunne ta ut utbytte av hverken båtplass, innskudd eller framleie av plassen. Det vil si at foreningen må tildele og forvalte all utleie og framleie av båtplasser. Foreningen kan ta innskudd (som rentefritt lån til foreningen).

 

Kollektivt medlemskap i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ble besluttet opprettet av årsmøtet 26.02.15. KNBF står bl.a. for forvaltning av momskompensasjonsordningen for sine medlemsforeninger i tillegg til fordeler for enkeltmedlemmer i den enkelte båtforening.

Båthavna benytter Havneweb styringssystem. Alle medlemmer har tilgang til Havneweb, der finnes vedtektene, dokumenter og styresaker. Innlogging til Havneweb finner du nederst på siden.

For å bli medlem i båtforeningen og dermed få båtplass må man stå på venteliste, da det er en veldig populær båthavn. Ventetiden kan være så lang som 12 år. I tillegg må man betale kr 200,. pr. år for å stå på listen. Det er også krav om at søker har bopel i Færder kommune. Det er i henhold til vedtektene ikke tillatt med flere båtplasser innen samme husstand.

I båthavna er det 12 tinglyste plasser for Øyboere med rett til båtplass. De er ikke medlem i båtforeningen og har ikke stemmerett. Jf. avtale mellom Arås båtforening og «Øyboerne»

For å settes opp på venteliste, les mer her: Søk medlemskap i Arås Båthavn