Leierettsbevis

Når du blir tildelt leierett til båtplass (medlemskap) i Arås båthavn, får du tilsendt et skriftlig tilbud samt et dokument med retningslinjer og betingelser for denne leieretten (medlemskapet). 

Du blir altså ikke tilbud et båtplass som du «eier», men en leierett til båtplass i Arås båthavn. Det vil si at du får tildelt en nummerert båtplass, men du «eier» ikke denne. 

Styret i båtforeningen kan flytte deg til en annen plass av tilsvarende størrelse dersom styret finner det nødvendig. 

Styret kan også flytte deg til en mindre båtplass dersom du disponerer en båtplass som er beregnet for større båt enn det du har.

 Når du har akseptert tilbudet om leierett til båtplass (medlemskap), får du tilsendt en faktura på et innskudd til båtforeningen samt et administrasjonsgebyr. 

Priser er etter gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. Klikk her for gjeldende betalingssatser. 

Innskuddet er et rentefritt lån til båtforeningen som tilbakebetales når leieretten avsluttes.

Retningslinjer og betingelser for leierett til båtplass godkjennes ved aksept av tilbud om leierett (medlemskap). 

Båtplassen kan ikke benyttes før innskuddet er innbetalt.

Dokumentasjonen du har mottatt, altså det skriftlige tilbudet om leierett til båtplass, dokumentet «retningslinjer og betingelser for leierett til båtplass» samt kvittering for innbetalt innskudd til Arås båtforening utgjør samlet ditt leierettsbevis.

Styret anbefaler deg å ta godt vare på disse dokumentene.

Se forøvrig båtforeningens vedtekter og reglement samt «Informasjon til medlemmer» under menypunktet «Arås båtforening» på denne hjemmesiden.