Leierettsbevis

Når du blir tildelt en båtplass i Arås båthavn, får du tilsendt et skriftlig tilbud om leierett til båtplass i Arås båtforening samt retningslinjer og betingelser for leierett til båtplass. 

Du blir altså ikke tilbud et båtplass som du «eier», men en leierett til båtplass i Arås båthavn. Det vil si at du får tildelt en nummerert båtplass, men du «eier» ikke denne. 

Styret i båtforeningen kan flytte deg til en annen plass av tilsvarende størrelse dersom styret finner det nødvendig. Styret kan også flytte deg til en mindre båtplass dersom du disponerer en båtplass som er beregnet for større båt enn det du har.

Når tilbudet er akseptert, får du tilsendt en faktura på et innskudd til båtforeningen. Innskuddets størrelse samsvarer med satser fastsatt av båtforeningens årsmøte. Innskuddet er et rentefritt lån til båtforeningen som tilbakebetales når leieretten sies opp.

Retningslinjer og betingelser for leierett til båtplass godkjennes ved aksept av tildelt leierett og ved innbetaling av faktura på innskudd. 

Båtplassen kan ikke benyttes før innskuddet er innbetalt.

Dokumentasjonen du har mottatt, altså det skriftlige tilbudet om leierett til båtplass, regningslinjer og betingelser for leierett til båtplass samt kvittering for innbetalt innskudd til Arås båtforening utgjør samlet ditt leierettsbevis.

Styret anbefaler deg å ta godt vare på disse dokumentene.

Se også båtforeningens vedtekter og reglement samt «Informasjon til medlemmer» under menypunktet «Arås båtforenig» på denne hjemmesiden.