Båtvakt

Medlemmer plikter å delta vederlagsfritt i vaktordning etter de vaktlistene som styret årlig setter opp før båtsesongens start. Disse vaktlistene skal følges gjennom hele sesongen, selv om enkelte etter søknad kan ha fått ny båtplass. 

Vaktlistene skal annonseres på den måten styret finner det hensiktsmessig, og skal være klare fra ca. 1. mai.

Leietaker av fremleid båtplass er ansvarlig for å møte til oppsatt båtvakt og til innkalt dugnad. 

Følgende er fritatt for vakt: styrets medlemmer, æresmedlemmer, pirsjefer og et begrenset antall andre som, etter avtale med styret, utfører mer omfattende arbeid for båtforeningen.

Hvis du ikke selv klarer å finne en stedfortreder, kan du ta kontakt med vår båtvaktansvarlig, så hjelper han deg med å finne en som kan ta vakten for deg!

Båtvaktansvarlig: 
Jan Ole Sørli
Mobil: 98 67 09 94

Vakten starter kl. 20 00 og slutter kl 24.00. 

Det skal alltid være to på vakt. De som møter må være fylt 18 år og ha tilknytning til Arås båtforening. 

Vaktene plikter å holde regelmessig oppsyn med brygger, båter og landområde og melde fra til båteier eller styret ved uregelmessigheter. Dersom problematiske situasjoner oppstår skal vakter ikke gå i konfrontasjon, men trekke seg tilbake og ved behov tilkalle vaktselskapet eller alarmere politiet (112).

Arås båtforening har kameraovervåkning. 

 

Hvis du ikke kan ta din oppsatte vakt

Medlemmer som blir forhindret i å ta sin vakt må selv skaffe stedfortreder eller bytte vakt med annet medlem.

De som møter må være fylt 18 år og ha tilknytning til Arås båthavn.

Medlemmer som ikke møter til oppsatt vakt blir belastet med et gebyr som fremgår av gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. Dette gjelder uansett grunn til å ikke møte.


RETNINGSLINJER FOR VAKTER

 • Dersom den andre vakten ikke har møtt, ring båtvaktansvarlig Jan Ole Sørli på telefon 98 67 09 94. 

 • Vakten skal følge instrukser og veiledning som ligger i vaktpermen.

 • Notere oppmøte, gjennomførte oppgaver, avvik eller spesielle forhold i vaktprotokollen.

 • Kontrollere og notere i vaktprotokollen all unormal trafikk til/fra båtene, samt aktivitet i havna. 

 • I tillegg skal vakten signere med navn, tlf. nr. samt eget båtplassnummer i vaktprotokollen. 

 • Kontakte politi ved mistanke om lovbrudd, eller ved truende situasjoner. 

 • Gå minst to runder i havna. Alle brygger skal besøkes.

 • Bære refleksvest når man går inspeksjonsrunder (som skal finnes i vaktbua). 

 • Være oppmerksom på problemer med brygger og/eller landanlegg og notere dette i vaktprotokollen. 

 • Notere hvor mange båter og hvilke båter som ligger på hvilke gjesteplasser, henvise gjesteplasser og kreve inn havneavgift (betales på vipps). Gjør oppmerksom på at gjesteplasser er utsatt for vind og sjø fra NW-Ø, samt hekksjø fra trafikk på indre havn og at båter ligger på eget ansvar. 

 • Se menypunktet «Båthavna» / «Gjesteplasser» for ytterligere informasjon.

Vakten SKAL IKKE 

 1. Sitte alene på vakt
 2. Gjøre noe forsøk på å pågripe personer som utfører ulovlige handlinger
 3. Utsette seg selv for risiko for å berge materielle verdier