Styret

Her er medlemmer i styret for Arås Båtforening

Svein Børre Wilhelmsen

Styrets leder

  • Overordnede spørsmål, klager, helse- miljø- og sikkerhet
  • Større skader/ reparasjonsbehov.
  • Markedsansvarlig og ansvarlig for prosjektet «Arås i fremtiden».


Mobil: 900 55 449
E-post: borre@abt.no

Trine Fosse

Styrets kasserer

Økonomi, fakturaspørsmål, leverandører, Havneweb og hjemmeside.

Mobil: 414 14 288

E-post: trinefm@gmail.com

Ann-Jeanett Angell Henriksen

Styrets Sekretær

Administrasjonsoppgaver, dokumentarkiv og møter.

Mobil: 479 33 290

E-post: ansjaangell@gmail.com

Thor Andeersen

Styremedlem

Ansvarlig tildeling av båtplasser, vaktlister, fakturering båtplasser og strøm

Mobil: 415 72 590
E-post: thorandersen17@yahoo.com

Tom-Ivar Kjølberg

Styremedlem

Ansvarlig for HMS, nøkler og vimpler

Mobil: 98026727
E-post: Tomkjoel@online.no

Terje Kaltvedt

Styremedlem

Ansvarlig for vinteropplag på vannet, feil på trykkvann, Ansvalig elektrisk anlegg

Mobil: 908 71 221
E-post:terje-ka@online.no

Rolf Parnemann

Styremedlem

Ansvarlig interne styreplaner.
Teknisk ansvar. webkamerasystem, videomøter

Mobil: 412 47 801
E-post: rolf.parnemann@reglo.no

Arne G. Nilsson

Styremedlem

Daglig overoppsyn i havna og generelt vedlikehold.

Tilsyn av brygger, forankringer. Prosjektleder for pirer/dugnadsgjeng

Mobil: 905 09 960
E-post: arnegn@online.no

Jan Henrik Westby

Varamedlem

Ansvarlig for opplag på land

Mobil: 90582363
E-post: henrik.westby48.hw@gmail.com