Styret

Her er medlemmer i styret for Arås Båtforening

Svein Børre Wilhelmsen

Styrets leder

  • Overordnede spørsmål, klager, helse- miljø- og sikkerhet
  • Større skader/ reparasjonsbehov.
  • Markedsansvarlig og ansvarlig for prosjektet «Arås i fremtiden».


Mobil: 900 55 449
E-post: borre@abt.no

Trine Fosse

Styrets kasserer

Administrasjonsoppgaver, Økonomi, fakturering, leverandører, Havneweb, Facebook og hjemmeside, driftsrutiner, kvalitetskontroll / oppfølging, dokumentarkiv.

Mobil: 414 14 288

E-post: trinefm@gmail.com

Jan Henrik Westby

Styremedlem

Ansvarlig for vinteropplag på land. Ansvarlig for dugnader på land.

Mobil: 90582363
E-post: henrik.westby48.hw@gmail.com

Thor B. Andersen

Styremedlem

Ansvarlig tildeling av båtplasser og vaktlister, kajakkstativ, parkeringsplasser.

Mobil: 415 72 590
E-post: thorandersen17@yahoo.com

Tom-Ivar Kjølberg

Styremedlem

Ansvarlig for HMS, nøkler og vimpler

Mobil: 98026727
E-post: Tomkjoel@online.no

Terje Kaltvedt

Styremedlem

Ansvarlig for vinterplass på vann, feil på trykkvann, Ansvalig elektrisk anlegg og strømavtaler.

Mobil: 908 71 221
E-post:terje-ka@online.no

Rolf Parnemann

Styremedlem

Teknisk ansvar. Webkamerasystem og Videomøter

Mobil: 412 47 801
E-post: rolf.parnemann@reglo.no

Arne G. Nilsson

Styremedlem

Daglig overoppsyn i havna og generelt vedlikehold.

Tilsyn av brygger og forankringer.

Dugnadsansvarlig/prosektleder for brygger/pirer og for oppgaver i vann.

Mobil: 905 09 960
E-post: arnegn@online.no