Styret

Her er medlemmer i styret for Arås Båtforening

Tom-Ivar Kjølberg

Styrets Leder

Ansvarlig for:

 • Overordnet ansvar for drift av båtforeningen
 • Overordnet ansvar for økonomi og regnskap
 • Overordnet ansvar HMS
 • Utvikling av havna
 • Prosjektet «Arås i fremtiden»
 • Større skader/ reparasjonsbehov
 • Markedsansvarlig
 • Representasjon av båtforeningen utad
 • Båtforeningens avtaler
 • Eventuelle klager
 • Overordnede spørsmål og henvendelser

 

Også ansvarlig for:

 • Nye Havneweb-brukere
 • Ventelister
 • Tildeling av båtplasser
 • Fradeling av båtplasser
 • Oppsigelser og overføring av medlemskap
 • Nøkler og vimpler

 

Mobil: 98026727
E-post: Tomkjoel@online.no

Trine Fosse

Driftskordinator og kasserer - styremedlem

 • Støttespiller og stedfortreder for styreleder ved behov (nestleder)
 • Administrasjon av driften av Arås båtforening
 • Styremøter (oppbygging av agenda, skrive referat mm – sekretær)
 • Administrasjon av økonomi, fakturering mm (kasserer)
 • Driftssystemet Havneweb (superbruker)
 • Informasjon fra styret: Hjemmeside, Facebook, nyhetsbrev mm.
 • Oppbygging og utvikling av driftsrutiner
 • Utvikling av dokumenter
 • Vedtekter
 • Reglement
 • Visma E-Accounting
 • Vipps konto
 • Innskuddsoversikt
 • Honoraroversikt
 • Kvalitetskontroll og oppfølging av styrets arbeide
 • Kajakkhotell
 • Merkede parkeringsplasser
 • Vaktbua og blomsterkasser
 • Prosjekt «Parkering på Arås brygge»
 • Vakter og vaktlister
 • Dokumentarkiv

Jan Henrik Westby

Styremedlem

Ansvarlig for:

 • Vinteropplag på land 
 • Dugnader på land
 • Parkeringsplass / Opplagsplass
 • Utsettsrampe / Utsettskai
 • Pir-sjef kontakt
 • Er med i prosjektgruppen «Ny kran»

 

Mobil: 90582363
E-post: henrik.westby48.hw@gmail.com

Terje Kaltvedt

Styremedlem

Ansvarlig for:

 • Elektrisk anlegg
 • Vann
 • Strømavtaler
 • Vinterplass på vann
 • Feil på trykkvann
 • Renovasjon og avfallshåndtering
 • Toaletter
 • Innkjøp
 • Er med i prosjektgruppen «Ny kran»

 

Mobil: 908 71 221
E-post:terje-ka@online.no

Vidar Eriksen

Styremedlem

Ansvarlig for:

 • IT-drift
 • Kamera-overvåkning
 • Skilting i havna
 • Gjestehavn
 • Utleie (kajakk, spyleplass, kran mm.)
 • Er med i prosjektgruppen «Parkering på Arås brygge»

 

Under opplæring:

 • Nye Havneweb-brukere
 • Ventelister
 • Tildeling av båtplasser
 • Fradeling av båtplasser
 • Oppsigelser og overføring av medlemskap

 

Mobil: 40490864
E-post: vidar@blekksprut.no

Jan

Jan Magnussen

Styremedlem og bryggesjef

Ansvarlig for:

 • Daglig overoppsyn i havna (bryggesjef)
 • Prosjektleder nye pirer
 • Generelt vedlikehold
 • Tilsyn av brygger og forankringer
 • Drift, vedlikehold mm av den nye krana
 • Dugnadsansvarlig/prosjektleder for brygger/pirer og for oppgaver i vann
 • Er med i prosjektgruppen «Ny kran»
 • Kontakt med kranbilførere og kranbilfirmaer

 

Mobil: 415 54 084

E-post: Janmag@gmail.com

Hjalmar Almquist

Varamedlem

Ansvarlig for:

 • HMS

   

Under opplæring:

 • Vinteropplag på land
 • Dugnader på land
 • Parkeringsplass/Opplagsplass
 • Utsettsrampe/Utsettskai
 • Pir-sjef kontakt

 

Mobil: 90 56 33 26
E-Post: Hjalmar.almquist@gmail.com