Styret

Her er medlemmer i styret for Arås Båtforening

Svein Børre Wilhelmsen

Styrets leder

 • Overordnet ansvar for driften
 • Overordnede spørsmål, klager, helse- miljø- og sikkerhet
 • Større skader/ reparasjonsbehov.
 • Markedsansvarlig og ansvarlig for prosjektet «Arås i fremtiden».
 • Båtforeningens krav
  – Avtaler
  – Eventuelle klager

Mobil: 900 55 449
E-post: borre@abt.no

Trine Fosse

Driftskordinator og kasserer

 • Administrasjonsoppgaver
 • Økonomi og fakturering, kasserer
 • Leverandører
 • Havneweb, Facebook og hjemmeside,
 • Driftsrutiner, kvalitetskontroll / oppfølging og dokumentarkiv

 

Mobil: 414 14 288

E-post: trinefm@gmail.com

Jan Henrik Westby

Styremedlem

Ansvarlig for:

 • Vinteropplag på land 
 • Dugnader
 • Parkeringsplass / Opplagsplass
 • Utsettsrampe / Utsettskai
 • Pir-sjef kontakt


Mobil: 90582363
E-post: henrik.westby48.hw@gmail.com

Thor B. Andersen

Styremedlem

Ansvarlig for:

 • Nye brukere
 • Ventelister
 • Tildeling av båtplasser
 • Oppsigelser og overføring av medlemskap
 • Vaktlister
 • Kajakkstativ
 • Merket parkering

 

Mobil: 415 72 590
E-post: thorandersen17@yahoo.com

Tom-Ivar Kjølberg

Styremedlem

Ansvarlig for:

 • Nye brukere
 • Ventelister
 • Tildeling av båtplasser
 • Oppsigelser og overføring av medlemskap
 • Vaktlister
 • Kajakkstativ
 • Merket parkering
 • Nøkler og vimpler

 

Mobil: 98026727
E-post: Tomkjoel@online.no

Terje Kaltvedt

Styremedlem

Ansvarlig for:

 • Vinterplass på vann
 • Feil på trykkvann
 • Elektrisk anlegg og strømavtaler
 • Avfallshåndtering

 

Mobil: 908 71 221
E-post:terje-ka@online.no

Vidar Eriksen

Varamedlem

Ansvarlig for:

 • Verneombud
 • HMS
 • Kajakkutleie
 • IT-drift og kamera-overvåkning
 • Skilting i havna

 

Mobil: 40490864
E-post: vidar@blekksprut.no

Arne G. Nilsson

Styremedlem

 

 • Daglig overoppsyn i havna og generelt vedlikehold.
 • Tilsyn av brygger og forankringer.
 • Dugnadsansvarlig/prosektleder for brygger/pirer og for oppgaver i vann.

 

Mobil: 905 09 960
E-post: arnegn@online.no