Styret

Her er medlemmer i styret for Arås Båtforening

Svein Børre Wilhelmsen

Styrets leder

Overordnede spørsmål, klager, helse- miljø- og sikkerhet Større skader/ reparasjonsbehov.
Mobil: 900 55 449
E-post: borre@abt.no

Sam Aasland

Styrets nestleder

Stedfortreder for leder. Ansvarlig for marked, web og prosjektet Arås i Fremtiden
Mobil: 920 26 500
E-post: post@2sam.no

Line Eriksen

Styrets Sekretær

Administrasjonsoppgaver, dokumentarkiv, plan. møter.

Mobil: 900 40 538

E-post: Lineeriksen69@gmail.com

Thor Andeersen

Styremedlem

Ansvarlig tildeling av båtplasser, vaktlister, fakturering båtplasser og strøm

Mobil: 415 72 590
E-post: thorandersen17@yahoo.com

Trine Fosse

Styrets kasserer

Økonomi, fakturaspørsmål, leverandører.

Mobil: 414 14 288

E-post: trinefm@gmail.com

Terje Kaltvedt

Styremedlem

Ansvarlig for vinteropplag på vannet, feil på trykkvann, Ansvalig elektrisk anlegg

Mobil: 908 71 221
E-post:terje-ka@online.no

Espen Kamfjord

Styremedlem

Ansvarlig for HMS og nøkler

Mobil: 975 15 020
E-post: ekamfjo@online.no

Arne G. Nilsson

Styremedlem

Daglig overoppsyn i havna og generelt vedlikehold.

Tilsyn av brygger, forankringer. Prosjektleder for pirer/dugnadsgjeng

Mobil: 905 09 960
E-post: arnegn@online.no

Rolf Parnemann

Varamedlem

Ansvarlig interne styreplaner.
Teknisk ansvar. webkamerasystem, videomøter

Mobil: 412 47 801
E-post: rolf.parnemann@reglo.no

Pål Tankred Nilsen

Varamedlem

Ansvarlig for opplag på land

Mobil: 481 73 743
E-post: ptan-nil@online.no