Betaling

Alle båtforeningens priser er etter gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. Klikk her for gjeldende betalingssatser.

Arås båtforening sender ut fakturaer på e-post.

Det er derfor viktig at du har registrert e-post adresse i Havneweb, og at du kontrollerer at denne er korrekt.

Dersom du ikke har registrert e-post adresse, må vi skrive ut fakturaer, meldinger mm. og sende den i posten. Dette medfører betydelig merarbeide for oss, og i slike tilfeller vil du motta en faktura med et gebyr for manuell forsendelse av post.

 

Betaling for medlemmer

Alle som blir tildelt fastplass (leierett til båtplass/medlemskap), leieplass (sommerplass), vinterplass på vann og/eller vinteropplagsplass på land får et skriftlig tilbud tilsendt både på sms og på e-post. 

De som har akseptert tilbudet om leierett til båtplass (medlemskap) vil først få tilsendt en faktura på innskudd samt et administrasjonsgebyr, og deretter en faktura på årlig leie. 

Innskuddet er et rentefritt lån til båtforeningen som betales tilbake dersom du sier opp eller overfører leieretten (medlemskapet).

De som får tilbudt leieplass (sommerplass) får tilsendt en faktura på leie av plassen for sesongen samt et administrasjonsgebyr.

Ikke-medlemmer som får tildelt vinteropplagsplass på land eller vinterplass på vann får tilsendt en faktura på leie samt et administrasjonsgebyr.

Medlemmer har innbakt kostnad til vinteropplag på land og/eller vinterplass på vann i sin årlige leieavgift.

Ingen plasser kan benyttes før faktura og leie er betalt.

 

Forsinket og uteblitt betaling

Ved eventuell misligholdelse og brudd på retningslinjer og betingelser, vedtekter og reglement, vil leier bli fakturert et administrasjonsgebyr iht. fastsatte betalingsbetingelser fastsatt av årsmøte. 

Ved forsinket betaling disponeres plassen av Arås båtforening umiddelbart, da forsinket og uteblitt betaling anses som brudd på retningslinjer og betingelser samt vedtekter og reglement. 

Leietaker hefter fortsatt for leien i.h.t retningslinjer og betingelser inntil plassen eventuelt er leiet ut til ny leietaker.

 

Bruk kid-nummer 

Når du skal betale en faktura fra oss, oppfordrer styret på det sterkeste at du bruker kid nummer og ikke melding. 

Benytter du kid-nummer blir betalingen automatisk registrert med en gang både hos vårt regnskapsbyrå og i programmet Havneweb.  

Benytter du melding, må betalingen registreres manuelt både hos vårt regnskapsbyrå og av kasserer i Havneweb. 

Dette er tidkrevende arbeid og det kan føre til at systemet sender ut  purringer på fakturaer som allerede har betalt.