Arås Båthavn

bilde av arås båthavn 1
bilde av arås båthavn 2
bilde av arås båthavn 3

Arås båthavn

Arås båthavn er en båthavn som ligger på kommunal grunn, men som driftes av Arås båtforening. 

Båtforeningen betaler årlig en leieavgift til Færder kommune for leie av tomten.

Arås båtforening driftes av et styre som svarer til årsmøtet. 

Båtforeningen har vedtekter og et reglement, og vi benytter Havneweb som vårt styringsverktøy.

Pirer

Arås Båthavn har 6 pirer med flytebrygger. Se oversiktskart nedenfor.

Det er ca. 300 båtplasser i havnen. Ca. 280 av plassene disponeres av medlemmer i Arås båtforening, som har fått tildelt en leierett til båtplass i Arås båthavn.

Gjestehavn

Arås båthavn har 9 gjesteplasser som kan benyttes av gjestende båter. 

Gjesteplassene er plassert ytterst på hver pir. Se kartet nedenfor.

For ytterligere informasjon se fanen «Gjestehavn» på denne hjemmesiden.

Utsettskai med kran

Utsettskaien er en kai som kan benyttes for løft av større båter.

Båtforeningen har en moderne kran på utsettskaien. Denne kan løfte båter opp til 10 tonn.

Utsettskaien benyttes også av kranbiler. 

Kaien ligger ved siden av vaktbua – mellom pir 2 og pir 3. Se

kartet nedenfor.

For ytterligere informasjon se fanen «Utsettskai» og «Kranløft» på denne hjemmesiden.

Utsettsrampe

Utsettsrampen er en rampe for båter som skal settes ut eller tas opp med henger.

Maks tyngde på båt med henger er 1,8 tonn.

Rampen ligger rett ved kommunebrygga. Se kartet nedenfor.

For ytterligere informasjon se fanen «Utsettsrampe» på denne hjemmesiden.

Hvordan få båtplass i Arås Båthavn?

Du søker båtplass i Arås båthavn ved å sette deg på venteliste i vårt styringssystem Havneweb.

Mer informasjon om å søke båtplass på Arås finner du her.

Parkering for biler

Arås båtforening har en stor parkeringsplass. Denne er delt inn i to områder. Et område er avsatt til parkering for medlemmer og leietakere, og et område er avsatt til gjesteparkering.

Det er mulig å leie merket parkeringsplass hos oss.

Om vinteren brukes parkerings-plassen som opplagsplass for båter. 

For ytterligere informasjon se fanen «Parkering på Arås» på denne hjemmesiden.

 

Kajakkutleie

Arås båtforening har 7 store (518 cm lange) og 3 små (490 cm lange) kajakker med utstyrspakke til utleie i Arås båthavn.

For ytterligere informasjon se fanen «Kajakkutleie» på denne hjemmesiden.

 

Kajakkhotell

Arås båtforening har etablert et kajakkhotell med plass til 16 private kajakker.

For ytterligere informasjon se fanen «Kajakkhotell» på denne hjemmesiden.

 

Spyle- og vedlikeholds plass

Arås båtforening har etablert to spyle-/vedlikeholds plasser. 

Plassene er ved utsettskaia. Se oversiktskart nedenfor.

For ytterligere informasjon se fanen «Spyle-/vedlikeholds plass» på denne hjemmesiden.

 

Ønsker du å gjeste Færder nasjonalpark?

Arås båthavn ligger innenfor området som er definert som Færder nasjonalpark, og er derfor et flott utfartspunkt for alle som ønsker seg ut i den fine skjærgården vi har rett utenfor båthavna.

Selv om du ikke disponerer egen båt, finnes det muligheter for å komme ut i skjærgården. Du kan leie kajakk hos oss, og både Flybåten og Fjordtaxi har anløp på Arås brygge.

For ytterligere informasjon se fanen «Færder nasjonalpark» på denne hjemmesiden.