Juniorplasser

Styret kan tildele et lite antall plasser som er uegnet som ordinære båtplasser.  Disse kan benyttes til mindre joller (inntil 14 fot), og defineres som juniorplasser.  

Barn og unge under 18 med foreldre eller foresatte, som er medlemmer av Arås båtforening,  kan søke om juniorplass.  

Søknad stiles til styret i Arås båtforening innen 15. mars.  

Tildeling skjer på bakgrunn av ansiennitet på egen venteliste.  

Leietaker med juniorplass blir ikke medlemmer av båtforeningen, men må forholde seg til  vedtekter og reglement for Arås båtforening, med unntak av vakt og dugnad.  

Tildelt plass disponeres til og med det år leietakeren fyller 18 år. 

Årlig leieavgift fastsettes av årsmøtet, og fremgår av gjeldende betalingssatser.