Juniorplasser og jolleplasser

Juniorplasser på pirene

Arås båtforening har 10 plasser, på de 4 pirene, som er uegnet som ordinære båtplasser. Disse kan benyttes til mindre joller (inntil 14 fot), og defineres som juniorplasser. 

I Havneweb er disse plassene definert som kategori 5 – Junior. 

Barn og unge, under 18 år, med foreldre eller foresatte, som er medlemmer av Arås båtforening, kan søke om juniorplass. 

Tildelt plass disponeres til og med det år leietakeren fyller 18 år.

Årlig leieavgift fastsettes av årsmøte, og fremgår av gjeldende betalingssatser.

Søkere som tildeles det Arås båtforening definerer som «juniorplass» regnes ikke som medlem i Arås båtforening, men må følge vedtekter og reglement i leieperioden. Leietakere av juniorplasser er imidlertid fritatt for vakt og dugnad.

Det kreves ikke innskudd på juniorplasser.

 

Juniorbrygga – jolleplasser

Arås båtforening har en eldre brygge som kalles Junior på oversiktskartet over havna. Denne brygga har ikke lik standard som resten av bryggene i Arås båthavn.

I Havneweb er disse plassene definert som kategori 6 – Jolleplass. 

Søkere som tildeles det Arås båtforening definerer som «jolleplasser» regnes ikke som medlem i Arås båtforening, men må følge vedtekter og reglement i leieperioden. Leietakere av jolleplasser er imidlertid fritatt for vakt og dugnad. 

Det kreves ikke innskudd på jolleplasser.