Opplag i Arås Båthavn

Vi har en stor fin parkeringsplass for opplag av båt om vinteren. Medlemmer har prioritet på opplag av båt.

Opplagsplassen består av tre soner; A, B og C. De to første er tiltenkt medlemmer. Sone C er tiltenkt ikke-medlemmer som ønsker å leie vinteropplags-plass. Ikke-medlemmer betaler kr. 80 pr fot. Det er tre kategorier innenfor hver sone; Blå= opptil 20 fot, Grønn= fra 21-25 fot , Gul=fra 26-28 fot, Hvit=fra 29-38 fot. Saken fortsetter under bildet

opplag arås båthavn

Om du ønsker å benytte deg av opplag på Arås, gjelder følgende rutiner:

1. Opptak kan gjennomføres etter høstdugnaden. Opptak fra og med 10. september.

2. Plass velges ut fra hva som er ledig når du skal ta opp. Plassoversikten henges opp på vaktbua med nummer på de forskjellige plassene.

3. Opplagsutstyr kan legges ut på plassen du velger dagen før opptak. Ikke før. Vi henstiller alle til å plassere båtene ved neste mulige ledige plass i den sonen som gjelder for deg. På denne måten sparer vi plass.

4. Det skal være minst 0,8 meters mellomrom mellom båtene.

5. Båtene skal merkes med nummerplater som ligger i vaktbua. Velg det nummeret som gjelder for plassen du har valgt og heng det godt synlig på båten. Kryss i tillegg av på plassoversikten på den plassen du har valgt. Plassoversikten ligger i vaktbua.

6. Skjema med navn og nummer, samt båttype og størrelse skal fylles ut og legges i vaktbua samme dag som båten tas opp. Skjemaene ligger lett tilgjengelig i vaktbua ved siden av nummerplatene.

Ved spørsmål, kontakt Pål Tankred Nilsen

Mobil: 481 73 743
E-post: ptan-nil@online.no

Styret.