Vinteropplag på land

opplag på arås 2023/2024 kart oppdatert

Arås båtforening har en stor parkeringsplass som benyttes til opplagsplasser for båter om vinteren. 

 

Sesongen for vinteropplag på land er i tidsrommet fra 15. september til 15. mai. Tildelt plass kan benyttes innenfor dette tidsrommet.


Alle som ønsker vinteropplagplass på land på Arås brygge, dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer, må søke om plass hvert år. 

 

Ventelisten slettes pr. 1. mai hvert år, og hvis du ønsker å stå på venteliste for vinteropplagsplass på land for neste vintersesong, så må du sette deg på ventelisten etter 1. mai. 

 

SØKNADSFRIST 15. AUGUST.

Dersom medlemmer skal nyte godt av sin fortrinnsrett, så må de søke innen fristen

Plasser tildeles fom. 16. august og til alle plasser er fordelt.

Du søker på vinteropplagsplass på land ved å sette seg på ventelisten «Vinteropplag på land» i Havneweb. 

Medlemmene i Arås båtforening er berettiget en fri vinteropplagsplass på Arås brygge og de har fortrinnsrett til vinteropplagsplass fremfor ikke-medlemmer. 

De som ikke er medlem i Arås båtforening, og får tildelt vinteropplagsplass på land, skal betale leie for opplagsplassen. 

Leien er beregnet ut fra størrelsen på opplagsplassen, og blir fakturert når tilbud om plass er akseptert. 

Prisen er etter gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. Klikk her for gjeldende betalingssatser.

Plassen kan ikke benyttes utenfor sesongen for vinteropplag på land og ikke før eventuell faktura er betalt.

 

 

Sette seg på venteliste

Arås båtforening benytter styringsprogrammet Havneweb til administrasjon av båthavnen, og det er her du kan sette deg på venteliste.

 

Hvis du er medlem, eller hvis du allerede har en Havneweb-bruker hos oss, og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinterplass på vann, Klikk her

 

Hvis du ikke er medlem og ikke har en Havneweb-bruker hos oss, og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinterplass på vann, klikk her.

 

 

 

Tildeling av leierett til vinteropplagsplass på land

Alle som blir tildelt vinteropplagsplass på land på Arås brygge, får et skriftlig tilbud (via SMS og/eller e-post) om plass. 

 

I e-posten som blir sendt ut ligger det et vedleggs dokument med retningslinjer og betingelser for vinteropplagsplass på land på Arås brygge.

 

Ved å akseptere tilbudet om tildelt plass, aksepterer du også våre retningslinjer og betingelser for vinteropplagsplass på land.

 

Når tilbudet er akseptert, får de som ikke er medlemmer i Arås båtforening tilsendt en faktura på leie av vinteropplagsplass på land. Leiebeløpets størrelse er i henhold til gjeldende betalingssatser. Leien forfaller til betaling ved sesongstart. 

 

Medlemmer faktureres ikke for vinteropplagsplass på land, da denne leien er inkludert i årlig leieavgift til båtforeningen. 

  

 

Opptak og utsett

Opptak og utsetting av båter, organiseres og bekostes av leietaker. 

 

Bemerk her at de som ikke er medlem i båtforeningen, og som benytter Arås båtforenings utsettskai eller utsettsrampe, skal betale gjeldende gebyr for dette via vipps. Se oppslag i havnen og/eller klikk på lenkene nedenfor for mer informasjon: 

 

UTSETTSKAI:  https://araas.no/servicekaia/

UTSETTSRAMPE: https://araas.no/batrampa/

 

 

ANSVARLIG – VINTEROPPLAG PÅ LAND 

Jan Henrik Westby 

Mobil: 90 58 23 63 

E-post: henrik.westby48.hw@gmail.com