Overføre medlemsskap (leierett)

Ved medlem med leieretts død, kan leieretten overføres til gjenlevende ektefelle, eller dokumentert samboer, forutsatt at vedkommende har folkeregistrert adresse i Færder kommune. 

Leieretten for båtplassen kan også overføres til medlemmets barn. En slik overføring av leieretten må meddeles båtforeningens styre skriftlig. 

Benytt skjemaet «Søknad om overføring av medlemskap til barn». 

Ved overføring av leieretten må krav om folkeregistrert adresse i Færder kommune og krav om å ha fylt 18 år tilfredsstilles. 

Ved overføring til barn blir barnet å anse som nytt medlem og skal derfor betale inn nytt innskudd etter gjeldende betalingssatser. Den som overfører leieretten til sitt barn, får tilbakebetalt sitt innskudd. 

Man kan altså ikke overta medlemsansiennitet fra foreldre.