Overføre medlemsskap / leierett​

Ved medlem med leieretts død, kan leieretten overføres til gjenlevende ektefelle eller  dokumentert samboer forutsatt at vedkommende har folkeregistrert adresse i Færder kommune. Styret skal i slike tilfeller orienteres skriftlig om overføringen. 

Leieretten for båtplassen kan overføres til medlemmets barn. En slik overføring av leieretten må meddeles båtforeningens styre skriftlig. Ved overføring av leieretten må krav i disse  vedtekters § 2 tilfredsstilles. Innskudd må innbetales etter gjeldende regler.  

Benytt skjemaet «Søknad om overføring av medlemsskap til barn».