Generelle henvendelser

Arås Båtforening
Arås Brygge 8
3138 Skallestad
Organisasjonsnummer: 976 506 391
MAILADRESSE: post@araas.no

FAKTURA-ADRESSE:
• på epost: araas@okonomisenter.no
• EHF faktura til:
Organisasjonsnr.: 976 506 391
Foretaksnavn: Arås båtforening