Servicekaia er gratis å bruke for medlemmer. Ikke medlemmer må betale kr 100,- pr. hiv.