Svein Børre Wilhelmsen

Styrets leder

Overordnede spørsmål, klager, helse- miljø- og sikkerhet Større skader/ reparasjonsbehov.
Mobil: 900 55 449
E-post: borre@abt.no

 

 

Sam Aasland

Styrets nestleder

Stedfortreder for leder. Ansvarlig for marked, web og prosjektet Arås i Fremtiden
Mobil: 920 26 500
E-post: post@2sam.no

 

 

Trine Fosse

Styrets sekretær

Administrasjonsoppgaver, dokumentarkiv, fakturaspørsmål leverandører, plan. møter.
Mobil: 414 14 288
E-post: trinefm@gmail.com

 

 

Terje Kaltvedt

Styremedlem

Ansvarlig for vinteropplag på vannet, feil på trykkvann, elektrisk anlegg

Mobil: 908 71 221
E-post:terje-ka@online.no

 

 

  Thor Andersen

Styremedlem

Tildeling av båtplasser (hovedansvarlig) Vaktlister, Fakturering av båtplasser.Mobil: 415 72 590
E-post: thorandersen17@yahoo.com

 

 

Espen Kamfjord

Styremedlem

Ansvarlig for HMS og nøkler

Mobil: 975 15 020
E-post: ekamfjo@online.no

 

Arne G. Nilsson

Styremedlem
Daglig overoppsyn i havna / Generelt vedlikeholdTilsyn brygger, forankringer. Prosjektleder pirer/dugnadsgjeng
Mobil: 905 09 960
E-post: arnegn@online.no

 

Rolf Parnemann

Varamedlem

Ansvarlig interne styreplaner
Mobil: 412 47 801
E-post: rolf.parnemann@reglo.no

 

 

Ben-Helge Eriksen

Varamedlem

Ansvarlig for vinteropplag på land
Mobil: 920 56 920
E-post: benhelge@gmail.com