Årsmøtet blir på Teams med mulighet for forhåndsstemme

Forhånds stemmeseddel ligger i vaktbua Styret i Arås båtforening besluttet på ekstraordinært styremøte 24. mars 2021 at årsmøte i Arås båtforening skal gjennomføres digitalt på Teams den 8. april 2021. Styret vedtok også å åpne opp for at de som ikke kan delta på årsmøte og avgi sin stemme der, kan avgi forhåndsstemme på skjemaet […]