Årsmøte mandag 27. mars 2023 kl. 18.00!

Årsmøte innkalling

Styret ønsker medlemmer og «øyboere» velkommen til 

Arås båtforenings årsmøte mandag 27. mars 2023 kl. 18.00!

Møtet vil bli avholdt på

Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen

Fjærholmveien 192, 3132 HUSØYSUND

Styret ber alle deltagere om å møte i god tid. 

Møtet åpnes kl. 17.30 for registrering.

Vi håper å være ferdig til kl 20.30.
Dette vil naturlig nok avhenge av sakenes behandlingstid.

Dokumentasjon som danner underlaget for årsmøtet, finner du på Havneweb under «Dokumenter». 

Det er mange saker som skal behandles på årsmøtet.

For å bidra til at gjennomføringen av årsmøtet går glattere, og at det blir nok tid til drøfting der det måtte være ønskelig, ber styret om at medlemmene setter seg godt inn i årsmøtedokumentasjonen før de kommer på årsmøtet. 

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet, må presenteres skriftlig for styret innen 12. mars 2023.

Eventuelle saker sendes på e-post til post@araas.no, og merkes med 

«Sak til årsmøtet 27.03.2023».

Styret minner om at stemmerett kan utøves ved personlig fremmøte eller av ektefelle/samboer med felles adresse (da med fullmakt, se s. 58 i årsmøtepapirene), eller ved bruk av forhåndsstemme (se s. 62 i årsmøtepapirene). 

Hvert medlemskap har kun en stemme. 

Fullmaktshaver, kan kun representere en stemme.

Utfylt og signert forhåndsstemme-seddel kan sendes på e-post til post@araas.no innen 17. mars 2023. 

Merk e-posten med «Forhåndsstemme til årsmøtet 27.03.2023». 

Forhåndsstemmer kan også leveres av et annet medlem ved registrering på årsmøtet.

Utfylt og signert fullmaktskjema leveres av fullmaktshaver ved innregistrering på årsmøtet.

Vi i styret har jobbet både mye og godt dette året, og vi håper så mange som mulig har anledning til å delta.