God Sommer!

Vi ønsker, som Sjøfartsdirektoratet skriver, at både du og de du er glad i skal returnere trygt fra båtturen. Vi videreformidler derfor Sjøfartsdirektoratets 12 gode tips, for en tryggere tur i liten eller større fritidsbåt. Sjekklisten er hentet fra Sjøfartsdirektoratet. Med vennlig hilsenStyret

ADVARSEL – Ubudne gjester (tyver) i Arås båthavn

Styret ønsker med dette å advare alle som har båt eller som ferdes på Arås brygge: Vær obs på ubudne gjester med dårlige hensikter! Denne uken har det vært innbrudd i minst en båt. Flere ting i båten var ødelagt, kjøleskapet var brutt opp, det var sprutet med champagne mm. Elektriske «stearinlys» har vært forsøkt […]

VÅRDUGNAD 2024 GJENNOMFØRT

dugnad på arås

Arås båthavn er klar for sommersesongen 2024 Torsdag 23. mai ble vårdugnaden i Arås båtforening gjennomført. Denne gangen var det alle med båtplass på pir 4 som var kalt inn.  Henrik Westby, Trine Fosse, Vidar Eriksen, Hjalmar Almquist, Terje Kaltvedt og Morten Jensen sørget for god planlegging, innkjøp og gjennomføring.  Alf Harald Li og Tor […]

GRATULERER MED DAGEN

17 Mai hilsen

Styret i Arås båtforening hilser til alle våre medlemmer og besøkende til Arås brygge: GRATULERER MED DAGEN! Håper alle får en hyggelig markering av nasjonaldagen – både på sjø og på land! Vi benytter også anledningen til å ønske all en riktig god pinse!

Vårdugnad 23. mai 2024 – for PIR 4

dugnad arås

Alle som har båtplass på pir 4 kalles inn til dugnad i Arås Båtforening torsdag 23. mai 2024, kl. 18-20. Vi har mange oppgaver som skal utføres, så ta med arbeidslyst og godt humør i tillegg til annet praktisk redskap for å utføre oppgavene du har blitt tildelt. Servering av vafler og kaffe mm.  Vel […]

VINTERSESONGEN 2024/2025

VINTEROPPLAG

Ventelistene for vinteropplag på land og vinterplasser på vann (vinterhavn) er åpnet! Alle som ønsker opplagsplass på land eller vinterplass på vann (vinterhavn) på Arås brygge, må søke om plass hvert år – etter 1. mai.  Sesongen for vinteropplag på land er fra 15. september til 15. mai. Tildelt plass kan benyttes innenfor dette tidsrommet. Sesongen for vinterplass […]

Parkering på Arås brygge – sommeren 2024

parkering arås båthavn 2024

Alle som har fast båtplass, og alle som har leiet sommerplass til båten sin hos oss, betaler for en rettighet til å parkere en bil på vår medlemsparkering. Gjester og besøkende har inntil sommeren 2023 parkert gratis hos oss.Det er ikke lenger mulig. Også gjester og besøkende må nå betale for å parkere sin bil […]

KRANPROSJEKTET – NOK EN MILEPÆL PASSERT 

kran på arås

I dag har vi passert nok en milepæl i kranprosjektet.  Alt det krevende sveisearbeidet med fundamenteringen er ferdig og korrosjonssikret med denne støpen.  Det neste vi skal gjøre er å ferdigstille hydraulikken.  Deretter skal strømkabler trekkes og kobles til. Det er mye dugnadsarbeid og jobb som er utført på krana i en til tider meget […]

AVFALLSCONTAINER PÅ PLASS

Arås båtforening setter opp en avfallscontainer på Arås brygge hver vår. Containeren fjernes om høsten. Den 2. april 2024 kom det en avfallscontainer på plass på renovasjonsområdet på Arås brygge. Containeren er til bruk for medlemmer og leietakere og kun beregnet til ordinært blandet avfall som ikke kan kildesorteres, og som ikke er større enn […]

GOD PÅSKE

God påske bilde

Styret i Arås båtforening ønsker alle medlemmer og besøkende til Arås brygge EN RIKTIG GOD PÅSKE!