ÅRSMØTE I ARÅS BÅTFORENING 27.03.2023 – sett av datoen

Innkalling til møte

Årsmøte i Arås båtforening (for regnskapsåret 2022 og valgåret 2023) vil bli avholdt mandag 27. mars 2023 kl 18.00 i Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen. Innkalling og sakspapirer vil bli sendt ut minimum tre uker før.  Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må presenteres skriftlig for styret innen 14 dager før årsmøtet.  Mvh Styret

Hjertestarter på plass på Arås Brygge

Arås båtforening er opptatt av sikkerhet på og ved sjøen.  Årsmøtet 31.03.2022 besluttet som følge av dette at Arås båtforening skulle investere i en en hjertestarter (også kjent som defibrillator) som skulle settes opp på Arås brygge. Styret i Arås  båtforening er glade for at vi nå kan meddele at hjertestarteren er på plass.  Hjertestarteren […]

Høstdugnad 2022 – GJENNOMFØRT

dugnad huskeliste

Da var høstdugnaden gjennomført og parkeringsplassen er klargjort for vinteropplag. Alle som har båtplass på pir 4 var kalt inn og Henrik Westby, ansvarlig for vinteropplag på land samt Arvid Bye-Andersen, pir-ansvarlig for pir 4 sørget for god gjennomføring.  Det rapporteres om at dugnaden gikk kjempefint. «Veldig hyggelig og sosialt. Vi fikk gjort alt vi […]

Høstdugnad 8. september 2022 – For PIR 4

Dugnad illustrasjon

Alle som har båtplass på pir 4 kalles inn til dugnad i Arås Båtforening den 8. september 2022, kl. 18-20.  FØLGENDE OPPGAVER SKAL UTFØRES:  * Rydde parkeringsplassen klar for vinteropplag  * Maling av bakside på container  * Fjerne svalereir fra oppunder taket på vaktbua  * Eventuelt noe maling vaktbua  * Luke og renske på grunner […]

VIKTIG INFORMASJON OM NY RUTINE FOR VINTEROPPLAG I ARÅS BÅTHAVN

Vinter-opplag Arås båthavn kart

Styret i Arås båtforening har besluttet at vi skal bruke programmet Havneweb til administrasjon av vinteropplag fra og med kommende sesong.  Det betyr at dersom du ønsker å plassere båten din i vinteropplag på land eller på vannet på  Arås brygge i vinter (dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer), så må du SØKE  OM PLASS ved […]

Ha en riktig god, sikker og trygg sommer på sjøen!

Kystverkets tips til sikkerhet på sjøen

Styret i Arås båtforening ønsker alle medlemmer og besøkende på Arås brygge en riktig god, sikker og trygg sommer på sjøen. Vi anbefaler alle å ta en titt på hjemmesidene til Redningsselskapet, Kystverket og Visit Norway som alle har gode tips når det gjelder Sikkerhet på sjøen: Kystverket: Tenk sikkerhet når du er ute i fritidsbåt Redningsselskapet: Sikkerhet til sjøs Visit […]

Godt gjennomført vårdugnad 2. Juni

Dugnad i Arås båthavn

Dette ble en dag fylt av kontraster for oss i styret i Arås båtforening. Dagen startet med at vår nestformann Sam Aasland ble bisatt fra Nøtterøy kirke kl 12.30. På ettermiddagen var det invitert til vårdugnad for de som har plass på pir 0.  Arne G. Nilsson stod for planlegging av dugnaden og Henrik Westby […]

Vårdugnad 2. Juni 2022 – For PIR 0

Dugnad Arås

Alle som har båtplass på pir 0 kalles inn til dugnad i Arås Båtforening 2. Juni 2022, kl. 18-20. Parkeringsplassen skal feies, ryddes, rakes og klargjøres for parkering av biler. Diverse forfallende arbeide. Ta med hammer og rive. Servering av vafler og kaffe mm. Vel møtt. Mvh Styret.