Hekketid i skjærgården

Våren er tid for egg og kylling!
Fra og med 15. april til og med 15. juli gjelder ferdselsforbudet for mange øyer og holmer i skjærgården, langsmed kysten og i innsjøer i fylket vårt. Det skal sikre fuglene fred i hekkesesongen. Forbudet er markert ute i terrenget med små hvite skilt med riksløven på og en undertekst med datoer. Alle som ferdes, enten det er folk på tur, båter, padlere, dykkere eller annen type vannsport, skal holde en avstand på minst 50 meter til områder med ferdselsforbud. Du kan nå se hvilke områder som har ferdselsforbud på dette dynamiske kartet: https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/KlientFull.htm?ma=1C227