Henvendelse fra Færder Kommune dugnad Covid-19

Båtforeningen har fått henvendelse fra kommunen om vi kan stille med folk på dugnad til vaksinasjonsstasjon i Wilhelmsenhallen.

 Dugnad på vaksinasjonsstasjonen for massevaksinering i forbindelse med Covid-19. 

I forbindelse med Covid-19 skal det nå rigges en vaksinasjonsstasjon i Willhelmsenhallen. I Første omgang vil det kun bli gjennomført vaksinering 1 dag i uken, etter hvert vil vaksinasjonen øke i omfang. 

Færder kommune ber nå lag og foreninger om et samarbeid, slik at vi sammen kan gjennomføre dette samfunnsoppdraget på en best mulig måte. 

Kommunen har i utgangspunktet behov for at organisasjonene vi inngår samarbeid med kan stille inntil 2 frivillige pr. skift. 

Et skift vil være fra ca. fra 8.30- 15.00 og fra 15.00- 20.30. Dette kan endre seg etter hvert. 

Dersom det er flere organisasjoner som vil bidra inn i denne dugnaden, vil månedene fordeles på ulike organisasjoner, lag og foreninger. 

Disse oppgavene vil vi ha behov for dugnadshjelp til: 

– Parkeringsvakter 

– Mottak av de som skal vaksineres. 

– Kaffe og matstasjon for alle som er medhjelpere og ansatte på vaksinasjonsstasjonen 

– Andre praktiske oppgaver. 

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner vil få en kompensasjon for sitt dugnadsbidrag. 

Alle som skal være inne på selve vaksinasjonsstasjonen vil få godkjent og riktig smittevernsutstyr. 

Har dere spørsmål om dugnaden eller vil bidra; ta kontakt med rådgiver frivillighet Helena Bisgaard, 90556021 eller på e-post helena.bisgaard@faerder.kommune.no 

Med ønske om et godt samarbeid og mye dugnadsengasjement. 

Helena Bisgaard 

Rådgiver frivillighet, Færder kommune