Minneord om Sam Aasland

Sam Aasland

Å få beskjeden om at Sam ble funnet død søndag 15. mai var et stort sjokk for alle, også for oss i styret i Arås båtforening. Vi hadde jo sittet sammen på styremøte et par dager før. At en så ung, engasjert og energisk person i sin beste alder, blir borte så brått er ikke til å fatte.

Vi kjente Sam som en svært positiv og velmenende person med mange ideer. Han var en visjonær person og har bidratt til mange positive endringer i båthavna vår. Sam sa sjelden nei når noe skulle gjøres, han påtok seg mange oppdrag og var ikke redd for å ta i et tak. Hans lungne væremåte samt blide og vinnende vesen bidro til at han var godt likt av veldig mange.

Sam har vært nestformann i styret i Arås båtforening siden 2015. Båtforeningen har hatt stor glede av hans ideer, engasjement og kompetanse.  Sam har vært sentral i mange spørsmål og i mange saker. Sam var en viktig diskusjonspartner for oss i styret.

Et av Sams hjertesaker når det gjaldt båthavna vår, var å sørge for at havna skulle være et trivelig sted for alle. En annen hjertesak var sikkerhet både i havna, i båter og i skjærgården generelt. Dette er begge viktige saker som styret vil fortsette arbeidet med.

Sam var iderik og fremtidsrettet. Prosjektet «Arås i fremtiden» var enda en av hans hjertesaker.

Det er ikke lett å finne en som kan fylle Sam’s sko!

Han er allerede dypt savnet.

Våre tanker går til Elisabeth, Kim, Helene, Cecilie og resten av Sams nærmeste familie, som alle har mistet en viktig person og et samlingspunkt i familien.

Vi lyser fred over Sams minne!

Fra Styret i Arås Båtforening

v/ Svein Børre Wilhelmsen

styreleder