ÅRSMØTE I ARÅS BÅTFORENING 27.03.2023 – sett av datoen

Innkalling til møte

Årsmøte i Arås båtforening (for regnskapsåret 2022 og valgåret 2023) vil bli avholdt mandag 27. mars 2023 kl 18.00 i Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen.

Innkalling og sakspapirer vil bli sendt ut minimum tre uker før. 

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må presenteres skriftlig for styret innen 14 dager før årsmøtet. 

Mvh

Styret