Styremøte i bua med forrige styre. Trond Dilling var styrets leder i 7 år.