Styremøte

Styremøtet 24. mars ble avholdt som et Teams møte.

Agendaen bestod av 21 punkter, så det var ikke et kort møte heller.

Veldig spennende og veldig effektivt i disse Corona tider!