AVFALLSCONTAINER PÅ PLASS

Arås båtforening setter opp en avfallscontainer på Arås brygge hver vår. Containeren fjernes om høsten.

Den 2. april 2024 kom det en avfallscontainer på plass på renovasjonsområdet på Arås brygge.

Containeren er til bruk for medlemmer og leietakere og kun beregnet til ordinært blandet avfall som ikke kan kildesorteres, og som ikke er større enn at det får plass i en plastpose/handlepose.

Styret opplever stadig at avfallscontainerene våre fylles opp med ting som det ikke er lov å legge i containeren, som store ting, ødelagte presenninger, emballasje, metall, matavfall mm. Det er ikke greit, og det koster båtforeningen mye penger.

Styret har derfor satt opp en plakat på containeren (se bildet nedenfor) og ber om at alle respekterer det som står her, og at avfallscontaineren blir brukt til det den er beregnet til, og av de den er beregnet for.

Besøkende til Arås brygge henvises til å ta med eget søppel hjem, eller levere det på et godkjent mottak.

I tillegg til denne containeren står det en 1.000 ltr dunk til spillolje, en tønne med lokk til olje- og drivstoff-filter og en plastkasse for batterier på renovasjonsområdet. Disse er tilgjengelig hele året.

Styret minner om at alle som ferdes på Arås brygge er forpliktet til å følge Arås båtforenings anvisninger når det gjelder renovasjon og avfallshåndtering.

For ytterligere informasjon se vårt reglement.

Takk for ditt bidrag til å ta vare på miljøet!

Med vennlig hilsen
Styret