Vårdugnad 25. mai 2023 –
for PIR 2

dugnad

Alle som har båtplass på pir 2 kalles inn til dugnad i Arås Båtforening
25. mai 2023, kl. 18-20.


• Parkeringsplassen skal feies, ryddes, rakes og klargjøres for parkering av biler
• Utbedre hull på parkeringsplassen
• Toaletter skal rengjøres
• Vinduer i vaktbua skal skrapes og vaskes (utvendig og innvendig)
• Kjøleskapet i vaktbua skal rengjøres
• Fjerne greiner fra et tre som skygger for overvåkninskamera
• Plante sommerblomster i blomsterkassene
• Diverse forfallende arbeide

Ta med hammer, rive og annet praktisk redskap for å utføre oppgavene.

Servering av vafler og kaffe mm.

Vel møtt!

Mvh
Styret