Den nye krana har kommet til Arås Brygge!

Ny kran på arås

Årsmøtet 27.03.2023 ga sin tilslutning til innkjøp av en brukt kran fra Fosen Gjenvinning.

Nå har krana kommet til Arås brygge!

Den gjenstår mye arbeide før krana blir operativ, bl.a. en del grunnarbeide. Arbeidet er imidlertid allerede igang. Det har blitt kjerneboret hele 5 m ned i fjell for peler som skal holde stålfundamentet til krana, og stålkjerner er til sveising. Deretter skal stålfundamentet sveises fast og festes på pelene. 

Den gamle krana på kommunebrygga vil bli fjernet av kommunen når den nye krana er klar til bruk.