Styremøte i ny form

Styremøte

Styremøtet 24. mars ble avholdt som et Teams møte.

Agendaen bestod av 21 punkter, så det var ikke et kort møte heller.

Veldig spennende og veldig effektivt i disse Corona tider!

Styremøte

26. Februar er datoen og årsmøtet holdes igjen i VIA Færder sine lokaler på Kirkeveien 273. Årsmøtet starter kl 18.00.