God Sommer!

Vi ønsker, som Sjøfartsdirektoratet skriver, at både du og de du er glad i skal returnere trygt fra båtturen. Vi videreformidler derfor Sjøfartsdirektoratets 12 gode tips, for en tryggere tur i liten eller større fritidsbåt.

 1. Ta båtførerprøven
 2. Husk å vedlikeholde oppblåsbare vester. Når sjekket du utløpsdato for patronen?
 3. Vær forberedt på ufrivillig fall over bord
 4. Ha en plan for hvordan du skal tilkalle hjelp
 5. Appen BåtFart kan hjelpe deg å følge fartsgrensene
 6. Lær deg sjømerkesystemet og merk deg ledens retning
 7. Følg sjøveisreglene som er «trafikkreglene» på sjøen
 8. Vit hvor du er
 9. Sjekk værmeldingen jevnlig
 10. Vent med ankerdrammen til båten er fortøyd
 11. Bemerk deg begrensningene ved føring av båt i mørket
 12. Gå igjennom Sjøfartsdirektoratets sjekkliste for en sikker båttur. 

Sjekkliste båt

Sjekklisten er hentet fra Sjøfartsdirektoratet.

Med vennlig hilsen
Styret